head2.png

Podporili sme: Stredozemné more je aj naše more

MVO / Liga za ľudské práva, 16. 6. 2015

Mimovládne organizácie v spoločnej iniciatíve vyzvali premiéra a vládu Slovenskej republiky, aby sa prihlásili k Európskej agende o migrácii, vrátane prijatia najzraniteľnejších utečencov a otvorenia legálnych ciest príchodu pre utečencov. Iniciatíva vznikla pri príležitosti nadchádzajúceho Svetového dňa utečencov (20. jún) a ako reakcia na negatívny postoj vlády a politických predstaviteľov k téme utečencov a k opatreniam, ktoré Európska únia navrhla členským štátom.

Združuje tieto organizácie: Liga za ľudské práva, OZ Marginal, Slovenská humanitná rada, Slovenská katolícka charita, Inštitút pre verejné otázky, CVEK – Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku, Inštitút pre migráciu a komunikáciu, Amnesty International, Človek v ohrození, Člověk v tísni Slovenská republika, Iniciatíva Inakosť, Divadlo Nomantinels, Slovensko-český ženský fond, Občan, demokracia a zodpovednosť a Tibetská asociácia.

V podrobnom liste navrhli mimovládne organizácie premiérovi viaceré konkrétne postupy a riešenia, ktorými Slovensko môže reagovať na súčasnú situáciu utečencov vo svete a pomôcť najohrozenejším ľuďom zo Sýrie, Iraku a Eritrey.

Tieto opatrenia sa týkajú účasti na relokačnom programe pre žiadateľov o azyl zo Sýrie a Eritrey, ktorí sa tento rok vylodili v Taliansku a Grécku a mali by byť v nasledujúcich dvoch rokoch premiestnení na Slovensko v počte 785, dobrovoľnej účasti na presídľovacom programe pre utečencov nachádzajúcich sa v táboroch UNHCR mimo územia SR a otvorenia legálnych a bezpečných ciest príchodu pre utečencov zo Sýrie a Iraku.

„Vyzývame Slovensko k aktívnej pomoci utečencom, teda ľuďom, ktorí to skutočne potrebujú, nie k prijatiu všetkých migrantov. Máme vybudované kapacity, organizačné aj ľudské, potrebné pre azylové konanie ako aj pre integráciu utečencov do spoločnosti. Dostupné sú aj finančné prostriedky Európskej únie, ale aj zo štátneho rozpočtu, ktorý spolufinancuje projekty z eurofondov určené pre utečencov, preto nie je dôvod na obavy, práve naopak, štátne orgány by mali začať pripravovať integračný program a vyhýbať sa vyjadreniam, ktoré vo verejnosti podporujú strach a obavy“, povedala Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva.

Situácia utečencov snažiacich sa prekonať Stredozemné more je komplexná a nie je možné ju vyriešiť jediným opatrením alebo za krátky čas. Utečenci potrebujú najmä pomoc a ochranu pred prenasledovaním a vojnou a možnosť začať nový život v bezpečnej krajine. Keďže sa k nám nemôžu dostať legálnou a bezpečnou cestou, volia služby prevádzačov. „Našou reakciou by malo byť otvorenie legálnych ciest pre utečencov, napríklad prostredníctvom poskytnutia možnosti študovať alebo liečiť sa v SR a tiež priamym presídlením utečencov na Slovensko“, vysvetľuje Števulová.

Mimovládky tiež vyzvali premiéra aby sa vláda verejne prihlásila k porozumeniu s utečencami. „Veríme tomu, že vláda a ministerstvo vnútra, ktoré je odborne zodpovedné za azylovú a migračnú politiku, využije príležitosť a bude trpezlivo vysvetľoval verejnosti komplexnosť problémov súvisiacich s príchodom migrantov do EÚ cez Stredozemné more a komplexnosť riešení navrhovaných EÚ na pomoc skutočným utečencom. Vo verejnej diskusii chýbajú odborné argumenty a rozlišovanie pojmov, čo vedie k mätúcim informáciám a povzbudzovaniu odmietavých a extrémistických nálad“, dodala Števulová.

 
Spoločné stanovisko a otvorený list podporili aj niektoré osobnosti verejného života:

Paula Jójárt, členka Spravnej rady Slovensko-českeho ženskeho fondu, ľudskoprávna konzultantka a trénerka, manželka utečenca
Martin Macko, riaditeľ Iniciatívy Inakosť
Miroslava Hlinčíková, výskumníčka
Martina Sekulová, výskumníčka
Daniel Pastirčák, básnik, prozaik a kazateľ
Andrea Puková, projekt Fórum
Hana Fábry, Ženská sieť HEPY
Azim Farhadi, občiansky aktivista
Michal Hvorecký, spisovateľ
Nataša Just Hrnčárová, právnička, Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Ondrej Prostredník, evanjelický teológ
Samuel Marec, bloger
Boris Strečanský, rozvojový špecialista
Jana Plichtová, profesorka
Zora Bútorová, sociologička
Sylvia Porubänová, sociologička
Fedor Blaščák, filozof a aktivista
Andrej Kuruc, občiansky aktivista

Stiahnite si:

Kontakt:

Liga za ľudské práva / The Human Rights League
Štúrova 3 (budova Luxorky), 811 02 Bratislava
tel.: 02-5443 5437, 5464 2438
fax: 02-5464 2439
mobil: 0918 682 457
e-mail: hrl@hrl.sk
www.hrl.sk