head3.png

Systém zlyháva a tým, ktorí porušujú práva, to vyhovuje

TV Markíza / TVnoviny.sk, 7. 5. 2022

Organizácia Občan, demokracia a zodpovednosť zisťovala, ako štát kontroluje dodržiavanie ľudských práv žien pri pôrode a počas tehotenstva. Zistili, že systém zlyháva a ženy sa nemajú na koho obrátiť, ak chcú poukázať na nevhodné zaobchádzanie zo strany zdravotníkov. Autorka a právnička Janka Debrecéniová skúmala 112 inštitúcií a orgánov, ktoré majú za úlohu kontrolovať a zabezpečovať dodržiavanie práv žien pri pôrodoch. Mnohé nemocnice a úrady jej odmietli poskytnúť transparentné informácie a z tých odpovedí, ktoré dostala, veľakrát vyplynulo, že úrady ani nevedia, ako majú chrániť ľudské práva.

Debrecéniová v rozhovore hovorí, že jej publikácia je sondou do toho, ako inštitúcie na Slovensku zlyhávajú. Je presvedčená, že podobne zlé výsledky by sme videli aj v iných oblastiach štátu. „Inštitúcie, ktoré sú tu na to, aby zabezpečovali dodržiavanie práv a následne zabezpečili nápravu, ak dôjde k ich porušeniu, nefungujú. Nielenže nefungujú v jednotlivých prípadoch u konkrétnych žien alebo novorodencov, ale nerobia nič ani v systémovej rovine,“ hovorí v rozhovore.

Upozorňuje, že systém sa sám vnútri nechce zmeniť, pretože to vyhovuje tým, ktorí porušujú práva. Nemôžeme však očakávať od žien po pôrode, že budú chodiť po úradoch a sťažovať sa na nemocnice. Tie musia chcieť od žien spätnú väzbu a pracovať na lepších podmienkach pre matky.

Vydali ste publikáciu Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti. Čo sú vaše hlavné zistenia?

Hlavným zistením je, že inštitúcie sú kulisami nespravodlivosti. Inými slovami, inštitúcie, ktoré sú tu na to, aby zabezpečovali dodržiavanie práv a následne zabezpečili nápravu, ak dôjde k ich porušeniu, nefungujú. Nielenže nefungujú v jednotlivých prípadoch u konkrétnych žien alebo novorodencov, ale nerobia nič ani v systémovej rovine, aby celkovo zabezpečili dodržiavanie práv žien pri pôrodoch a predchádzali porušeniam. Čakajú výlučne na podnety a bez podnetov nekonajú – s výnimkou verejnej ochrankyne práv. Zistili sme, že už aj keď dostanú podnety, nič si z toho nevezmú do budúcnosti. Opäť sa nám potvrdilo, že žiadna zo zodpovedných inštitúcií vrátane nemocníc si nezbiera dáta o porušovaní práv systematicky a strategicky, opäť s výnimkou ombudsmanky. Keď si nezbierajú dáta, nevedia, čo je problém a čo by mali systémovo riešiť. Je to začarovaný kruh.

Oslovili ste 112 inštitúcií. Aká bola komunikácia s nimi? Boli ochotní sa s vami rozprávať?

Ako nástroj sme v prípade všetkých inštitúcií využili zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Výnimkou boli niektoré nemocnice, ktoré neboli povinné odpovedať. Tým sme zaslali prosby o informácie. Spomedzi inštitúcií, ktoré boli povinné odpovedať – t. j. všetky orgány štátu, verejné inštitúcie a časť nemocníc, odpovedali takmer všetky. Naopak, spomedzi 28 nemocníc, ktorým sme zaslali iba prosby o informácie, ich odpovedala len štvrtina a ich odpovede boli veľmi strohé. Druhým problémom bolo, že aj keď nám inštitúcie poslali odpovede, že evidujú sťažnosti, často nám neposkytli detailnejšie informácie. Obzvlášť vypuklé to bolo vtedy, keď sa ženy sťažovali na nesprávne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré môže spočívať napríklad v používaní praktík, ktoré nemajú oporu v medicíne založenej na dôkazoch. Nevieme teda, či sa v takýchto prípadoch žena sťažovala, že jej vykonali Kristellerovu expresiu, teda použili takzvané tlačenie na brucho, ktoré je zakázané, alebo jej neumožnili rodiť v polohe, ktorú si zvolila, alebo sa sťažovala na niečo iné.

Čítajte viac

Katarína Kiššová
 

Pozrite aj:

 

Úplnú verziu publikácie Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti: Fungovanie mechanizmov nápravy porušovania ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti v SR si môžete bezplatne stiahnuť na našej webovej stránke.

 
© Markíza – Slovakia, 2022
Článok uverejnil portál TV Markíza TVnoviny.sk 7. 5. 2022 o 0:05 v rubrike Zdravotníctvo.