head2.png

Tlačivá pre poukázanie 2 % (3 %) z dane

Údaje o združení Občan, demokracia a zodpovednosť:

  • sídlo: Ul. 29. augusta č. 38, 811 09 Bratislava
  • právna forma: občianske združenie
  • identifikačné číslo (IČO): 30778204

 

TLAČIVÁ:

Zamestnanci / zamestnankyne:

alebo

Vyhlásenie môžete podať na rôznom type tlačiva, teda aj na vlastnom tlačive, musí však obsahovať údaje podľa § 50 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Obe uvedené tlačivá tejto požiadavke vyhovujú.

 

Živnostníci / živnostníčky:

 

Dobrovoľníci / dobrovoľníčky:

 

Právnické osoby:

 

Späť