head3.png

TV Ružinov o právach rodiacich žien

TVR, 5. 3. 2018

Lokálna televízia jednej z najväčších mestských častí Bratislavy TV Ružinov venovala celú hodinu aktuálnej diskusii o porušovaní ľudských práv rodiacich žien pri pôrodoch. V relácii Ergo s moderátorkou diskutovala naša právnička Janka Debrecéniová. Predstavila našu čerstvo vydanú odbornú publikáciu ŽENY – MATKY – TELÁ II. Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Ako jej editorka a spoluautorka podrobne informovala o problematike, ktorú publikácia analyzuje. Okrem iného konkrétne o týchto témach:

  • informovaný súhlas ako základná podmienka poskytovania pôrodnej starostlivosti, zdravotnícky personál tomuto konceptu nerozumie,
  • porušovanie práva na súkromie v pôrodniciach,
  • prečo je pre ženy v podstate nemožné domáhať sa práv počas svojho pobytu v pôrodnici a prečo je úplne nepatričné to od nich očakávať,
  • škodlivosť pôrodnej polohy v ľahu, jej rozpor s medzinárodne uznávanými zdravotníckymi štandardmi a nútenie žien na Slovensku rodiť v tejto polohe,
  • nové štandardy Svetovej zdravotníckej organizácie k poskytovaniu pôrodnej starostlivosti, ktorá má viesť k pozitívnej pôrodnej skúsenosti,
  • na Slovensku nefungujú orgány dozoru nad dodržiavaním práv pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti,
  • výlučnú zodpovednosť za dodržiavanie práv majú štát, zdravotnícke zariadenia a zdravotnícky personál – nemôžu sa na nič vyhovárať a i.

 

Pozrite si:

Ergo s Janou Debrecéniovou a Karin Majtánovou – od 2. minúty

 

Pomôžte nám aj naďalej presadzovať práva žien pri pôrodoch.

Darujte nám 2 %! Ďakujeme.