head1.png

Vláda má plán na boj proti xenofóbii. Kto ho bude plniť?

Pravda, 13. 1. 2016

Viacero opatrení ako predchádzať vzniku predsudkov, stereotypov a nenávistných prejavov naplánovala vláda na najbližšie tri roky. Akčný plán predchádzania rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, ktorý včera vláda schválila, hovorí o vysokom výskyte predsudkov a negatívnych stereotypov voči menšinám patriacim k určitej národnosti, etnickej skupine, rase, či náboženstvu, ale aj o potrebe infomovanosti a vzdelávania. Jedno z najdôležitejších opatrení – zabezpečenie výchovy k ľudským právam – v ňom však chýba.

Na chýbajúce vzdelávanie k ľudským právam upozornili v pripomienkovom konaní mimovládky. Iniciatíva Inakosť navrhla, aby rezort školstva dostal za úlohu vypracovať nové vzdelávacie materiály a publikácie, ktoré sa týkajú problematiky rasizmu, xenofóbie, homofóbie, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie. Vytvoriť by sa mali stratégie týkajúce sa vzdelávania a výchovy k ľudským právam, učebné metódy by mali podporovať kritické myslenie.

Naplánované bolo aj schválenie programu opatrení pre LGBTI ľudí na roky 2016–2019. Rezort spravodlivosti ho predložil na pripomienkovanie v októbri. Napriek tomu, že v ňom vynechal možnosť uznania registrovaných partnerstiev, vláda o ňom doteraz nerokovala a už ani nebude. „Bolo tam veľké množstvo pripomienok, pomerne dlho sme ich spracovávali. Napokon sme sa rozhodli nepredložiť to na rokovanie vlády, pretože si myslím, že bude lepšie, keď niečo také bude riešiť budúca vláda,“ povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec.

Šarlota Pufflerová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť považuje taký postoj za alibizmus. „Tieto veci by sa mali riešiť bez ohľadu na to, kto vládne,“ povedala Pufflerová. Aj pri čerstvo schválenom pláne na prechádzanie rasizmu a xenofóbie má obavy, aby nezostal len papieri. O väčšine opatrení, ktoré sú v ňom zahrnuté – ako vytvorenie analýzy o problematike rasizmu a xenofóbie, či webovej stránke s informáciami o problematike rasizmu, vzdelávaní policajtov, ale aj zamestnancov verejnej správy – sa podľa nej hovorilo už dávno, to, že sa idú ešte len plánovať svedčí o tom, že sa v tejto oblasti nerobí nič. Upozorňuje tiež, že plán nemá stanovený rozpočet a financie. „Má sa niečo urobiť, ale nie je jasné, kto to má urobiť a za čo. Budú mať napríklad na školenia a vzdelávanie zdroje?,“ spýtala sa Pufflerová.

Súhlasí tiež s tým, že ak sa hovorí o predchádzaní xenofóbie a rasizmu, nemala by pritom chýbať aj zmienka o vzdelávaní na školách. „Tým by sa len potvrdilo to, čo je nevyhnutné, ak chceme dosiahnuť nejaké zmeny a bojovať s predsudkami a xenofóbiou,“ pripomenula Pufflerová.

Odmietla, že by na Slovensku boli „dobré výsledky“ v boji proti extrémizmu, naopak extrémizmus rastie. „Nie je namieste, aby minister chválil sám seba. Navyše v situácii, keď nemáme nijakú analýzu stavu aký tu je. Pritom vieme, že sa nám tu po lesoch preháňajú ozbrojení mladí chlapci, ktorí majú nebezpečné postoje a nemajú potuchy o ľudských právach, pričom polícia tvrdí, že s tým nemôže nič robiť. To podľa mňa nie je v poriadku,“ dodala.

V súvislosti s odkladaním naplánovaných úloh zdôraznila, že vláda by mala začať v prvom rade sama od seba. „Nemali by čakať, že niekto všetky tie veci, ktoré si naplánovali, spraví za nich – oni sú tí zodpovední. Musí sa to premietnuť v každodenných politikách a ich dostatočnom financovaní,“ uzavrela Pufflerová.

Čítajte viac

Daniela Balážová
 
© PEREX, 2016
Článok uverejnil portál Pravda.sk v rubrike Správy/Domáce 13. 1. 2016 o 11:32.