head3.png

Vláda si chce zrátať homosexuálov. Zatiaľ nevie ako

HNonline.sk, 18. 2. 2015

Pred dvoma týždňami sa Slovensko chystalo na rozhodovanie o obmedzení ich práv. Včera vláda napokon schválila dokument, ktorý by im aj ďalším menšinám mal uľahčiť život. Homosexuáli, či celkovo LGBTI komunita (lesby, gejovia, bisexuáli, transgender ľudia či intersexuáli, pozn. red.) sa tak stali hlavnou témou celoštátnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv u nás. Hoci základný dokument hovorí o neheterosexuáloch len okrajovo, v prílohách materiálu sa venuje najviac práve im. A sľubuje im viaceré novinky. Napríklad vytvorenie metodiky na zber údajov o sexuálnej orientácii či rodovej identite na štatistické účely. Podľa nej by mal štát urobiť akési sčítanie gejov a lesieb na Slovensku. Ich počty, ale aj zastúpenie iných menšín, dnes totiž len odhaduje.

„Podľa súčasného zákona o ochrane súkromia tieto veci nie je možné zisťovať,“ vysvetľuje Martin Macko z iniciatívy Inakosť. Ak pritom štát nevie, o akú skupinu ide, nevie ju podľa neho ani dostatočne chrániť. Od presných údajov by sa mali v budúcnosti odvíjať aj dotácie štátu pre organizácie pomáhajúce menšine.

Ako by sa mali počty LGBTI ľudí zisťovať, jasné zatiaľ nie je. Možnosťou podľa Inakosti je, aby sa otázka o orientácii zaradila do sčítania ľudu. Pred štyrmi rokmi tak urobila napríklad Veľká Británia, ktorá zatiaľ ako jediná európska krajina zisťovala údaje o homosexuáloch týmto spôsobom. V hre sú aj rôzne výskumy či reprezentatívne prieskumy. Tie by podľa Šarloty Pufflerovej z rady vlády pre ľudské práva neukázali len holé počty o zastúpení menšiny.

„Bolo by to systematizované a anonymné. Dozvedeli by sme sa aj to, aký majú ľudia k menšine postoj, aké zastávajú názory a podobné údaje,“ povedala. Keby si vláda plnila tieto povinnosti, spoločnosť by podľa Pufflerovej nemusela čeliť podobným obvineniam, aké sa prejavili najmä v posledných dňoch či týždňoch pred nedávnym referendom o rodine. „Ukázalo by sa taktiež to, s akými problémami sa LGBTI ľudia u nás vlastne stretávajú,“ doplnila Adriana Mesochoritisová zo združenia Možnosť voľby, ktorá je taktiež členkou poradnej rady vlády.

Čítajte viac

Peter Kováč

 
© MAFRA Slovakia, 2015
Rozhovor uverejnil portál HNonline.sk v rubrike Slovensko 18. 2. 2015 o 23:54.

 

Pozrite aj:

Stratégia ľudských práv

Téma dňa – diskusná relácia televízie TA3 – 18. 2. 2015, 21:49:45

Hostia: Kálmán Petöcz – Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, Anton Chromík – Aliancia za rodinu, Martin Macko – Iniciatíva Inakosť