head2.png

PODPORTE: Výzva k ľudskosti

Výzva k ľudskosti.sk, 28. 8. 2015

Pred naším prahom umrelo 71 ľudí. Detí, žien a mužov. Neboli to teroristi, boli to ľudia, ktorí utekali pred vojnou. Zomreli v hrozných podmienkach, udusili sa v odstavenej dodávke na kraji diaľnice. Neudialo sa to v Afrike, neudialo sa to v Stredomorí, stalo sa to pár kilometrov od Slovenska. Ak sme si mysleli, že utrpenie utečencov je niečo vzdialené, niečo, čo sa nás netýka, od tejto chvíle to už nemôžeme tvrdiť.

Táto tragédia ukázala, že utečenecká otázka nie je nejaký abstraktný politický problém. Je to otázka života a smrti konkrétnych ľudí. Žiadny slušný človek, ktorý na vlastné oči vidí niekoho umierať, nemôže ostať ľahostajný. Musí sa snažiť okamžite pomôcť.

Vyzývame vládu SR, aby ihneď podnikla kroky, ktoré pomôžu zmierniť bremeno krajín, ktoré sú najviac vystavené utečeneckej vlne a zmiernila utrpenie utečencov.

Stovky jednotlivcov a komunít dobrovoľne ponúklo pomoc. Práve títo ľudia môžu byť kostrou našej pomoci. Preto by vláda s nimi mala ihneď nadviazať komunikáciu a ponúknuť čo najväčšiu možnú podporu.

Vyzývame vládu, aby okamžite konala a pripravila akčný plán pomoci utečencom. Dokým nepripraví riešenia, ktoré budú tento problém riešiť z dlhodobého hľadiska, nech rieši aktuálnu situáciu a pomôže zabrániť hroziacej humanitárnej katastrofe.

Nenechajme ľudí trpieť a umierať pred naším prahom!
 

Vyzvi aj ty k ľudskosti.

K výzve sa už pridalo vyše 11 tisíc ľudí.

 
Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť vyzýva vládu k zodpovednému plneniu si svojich povinností ako členskej krajiny EÚ pri riešení hroziacej humanitárnej krízy a rovnako aj pri poskytovaní priamej pomoci migrantkám a migrantom na území SR v úzkej spolupráci so štátmi susediacimi s našou krajinou prijatím konkrétnych opatrení v súlade s ústavou i s medzinárodnými záväzkami SR v oblasti ľudských práv.

Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka ODZ