head6.png

VÝZVA: Odmietame štát v štáte!

ChangeNet.sk, 15. 4. 2016

Kotlebovské „vlakové hliadky“ – krok k rozvratu demokracie!

Príslušníci Kotlebovej strany vytvárajú „hliadky“, ktoré svojvoľne „ochraňujú“ bezpečnosť cestujúcich vo vlakoch a roznášajú vo vlaku neoprávnene letáky, propagujúce založenie súkromno – straníckej domobrany.

V každej demokracii sú ochrana a bezpečnosť výlučnou úlohou a mocenským monopolom štátu. Tento mocenský monopol môže v Slovenskej republike ako právnom štáte mať výlučne štátny orgán na základe zákona. Zakladanie „hliadok“ či „domobrany“ skupinami občanov a politickými stranami je protiprávne. Bezpečnosť a ochrana cestujúcich na železnici je vecou polície. Žiadna právnická, ani fyzická osoba okrem oprávnených nemôže vo vlakoch ani inde svojvoľne vykonávať akúkoľvek činnosť bez súhlasu ŽSSK. Akékoľvek zasahovanie do procesu prepravy cestujúcich vo vlakoch, vrátane dohľadu nad bezpečnosťou, je neprípustné.

Vláda a štátne orgány nesmú dopustiť, aby sa u nás plazivo vytváral štát v štáte. Ochrana občanov je základná zodpovednosť štátnych orgánov, pokiaľ na ktorejkoľvek trati alebo ulici na Slovensku zlyháva, je povinnosťou polície a ďalších orgánov štátu postarať sa o rýchlu nápravu, ktorá je povinnosťou ministra vnútra. Minister, ktorý sa tejto povinnosti vyhýba, alebo ju neplní, nemá v demokratickom právnom štáte čo robiť v tejto funkcii.

To, čo začína „vlakovými hliadkami“, pokračuje „domobranou“ a vlastnou straníckou politickou políciou, a na konci takéhoto únosu štátu býva zánik právneho štátu a nastolenie totalitného poriadku. Vyzývame preto koaličné strany, predsedu vlády, ministra vnútra a policajného prezidenta, aby zamedzili už v zárodku kotlebovskému vytváraniu štátu v štáte a použili na to všetky zákonné prostriedky. Rovnako vyzývame parlamentnú opozíciu, aby dôsledne kontrolovala dodržiavanie zákona v jednej z kľúčových otázok právneho štátu.

Fedor Gál
Ján Hacaj
Jozef Hašto
Grigorij Mesežnikov
Juraj Mesík
Boris Strečanský
Ján Štrasser
Peter Zajac

 

Podporte výzvu aj Vy!

 
Výzvu uverejnil portál ChangeNet.sk 15. 4. 2016.