head6.png

Webinár: Ľudské práva žien pri pôrodoch na Slovensku a v Nórsku so zameraním na pandémiu COVID-19

ODZ, 28. 10. 2021

V spolupráci s Inštitútom ošetrovateľstva a zdravia na Fakulte zdravotných vied Metropolitnej univerzity v Osle (OsloMet) sme 28. októbra 2021 zorganizovali webinár Ľudské práva žien pri pôrodoch na Slovensku a v Nórsku so zameraním na pandémiu COVID-19. Vyznačoval sa rôznorodou účasťou – od profesionálok pracujúcich ako pôrodné asistentky, učiteľky a výskumníčky akadémie až po aktivistky z mimovládnych organizácií.

Prezentácie sa zamerali na pôrodné skúsenosti, ľudské práva a zodpovednosť inštitúcií a štátu ako prierezové otázky a princípy výskumných prác. Boli úvodom k situácii na Slovensku a v Nórsku.

Na webinári bol prezentovaný celý rad špecifických výstupov viacerých výskumov venovaných ľudským právam a ich porušovaniu pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti počas pandémie COVID-19, ako aj závery aktuálnej validačnej štúdie dotazníka o pôrodných skúsenostiach žien (Childbirth Experience Questionnaire – CEQ) na Slovensku.

Jedna z prezentácií sa sústredila predovšetkým na prieskum vykonaný počas prvej fázy pandémie COVID-19 s dôrazom na porušenia ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Ďalšie dve prezentácie predstavili výstupy hĺbkového výskumu o (ne)činnosti inštitúcií na Slovensku, ktoré odhalil monitoring zrealizovaný nedávno naším združením. Prvá prezentácia sa zamerala na praktickú aplikáciu práva mať pri pôrode sprevádzajúcu osobu podľa výberu rodiacej ženy. Druhá sa venovala vybavovaniu sťažností žien na porušenie ich ľudských práv pri pôrodnej starostlivosti nemocnicami a štátnymi inštitúciami počas pandémie COVID-19.

 

prez_webinar_nazov prez_Violation_tit prez_Monitoring_tit prez_Handling_tit

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinár bol podporený programom Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021, pričom správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou v rámci projektu Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia.

 
ACF_logo_black_w_orez OsloMet_l