head2.png

WHO: Individualizovaná podporujúca starostlivosť je rozhodujúca pre pozitívne prežívanie pôrodu

WHO, 15. 2. 2018

Svetová zdravotnícka organizácia WHO vydáva nové odporúčania, ktorých cieľom je zaviesť globálne štandardy starostlivosti o zdravé tehotné ženy a zredukovať zbytočné lekárske zákroky. Každý rok dochádza vo svete približne k 140 miliónom pôrodov. Vo väčšine prípadov nie sú ženy a ich deti vystavené žiadnym komplikáciám. Napriek tomu sa za posledných 20 rokov výrazne rozšírilo používanie lekárskych zákrokov, ako napríklad podávanie oxytocínu na urýchlenie pôrodu alebo cisárske rezy, ktoré sa predtým používali len v prípade rizikových pôrodov alebo pri pôrodných komplikáciách.

„Chceme, aby ženy rodili v bezpečnom prostredí v prítomnosti kvalifikovaného pôrodníckeho personálu v dobre vybavených zdravotníckych zariadeniach. Ale rastúca medikalizácia normálneho priebehu pôrodu oslabuje vlastnú schopnosť ženy rodiť a negatívne vplýva na ich pôrodnú skúsenosť,“ hovorí Dr. Princess Nothemba Simelela, asistentka generálneho riaditeľa WHO pre rodinu, ženy, deti a mládež. „Ak pôrod prebieha normálne a žena a jej dieťa sú v dobrom zdravotnom stave, nie sú potrebné žiadne dodatočné zákroky na urýchlenie pôrodu,“ dodáva.

Pôrod je normálny fyziologický proces, ktorý pre väčšinu žien a detí prebieha bez komplikácií. Zo štúdií však vyplýva, že významný podiel zdravých tehotných žien absolvuje počas pôrodu minimálne jeden klinický zákrok. Zároveň sú často vystavené zbytočným a potenciálne škodlivým rutinným lekárskym výkonom.

Nový štandard WHO obsahuje 56 vedecky podložených odporúčaní, akú starostlivosť je potrebné poskytovať žene a dieťaťu počas pôrodu a bezprostredne po ňom. Medzi tieto odporúčania okrem iných patria napríklad: možnosť zvoliť si osobu, ktorá bude ženu pri pôrode sprevádzať; zabezpečenie starostlivosti, ktorá rešpektuje jej potreby, a dobrej komunikácie medzi ženou a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti; zabezpečenie súkromia a zachovávanie dôvernosti; možnosť, aby ženy slobodne rozhodovali o spôsobe úľavy od bolesti, o pôrode a pôrodných polohách, ako aj rešpektovanie prirodzenej potreby ženy tlačiť.

Každý pôrod je jedinečný a prebieha inak

WHO vo svojom novom štandarde uznáva, že každý pôrod je jedinečný a že trvanie aktívnej prvej doby pôrodnej je u každej ženy iné. U prvorodičiek zvyčajne netrvá dlhšie ako 12 hodín, pri ďalších pôrodoch zvyčajne nepresiahne 10 hodín.

Na zníženie počtu nepotrebných lekárskych zákrokov sa v štandarde WHO uvádza, že predchádzajúca referenčná hodnota dilatácie krčka maternice stanovená na 1 cm/h počas aktívnej prvej doby pôrodnej (hodnotená podľa grafu alebo tabuľky na dokumentáciu priebehu normálneho pôrodu) môže byť v prípade niektorých žien nereálna a nie je na identifikovanie žien s rizikom nepriaznivého priebehu pôrodu presná. Štandard zdôrazňuje, že len samotná pomalšia dilatácia krčka by nemala byť rutinnou indikáciou na vykonanie zákroku na urýchlenie pôrodu.

„Veľa žien si želá rodiť prirodzenou cestou a chcú sa pri pôrode spoliehať na vlastné telo bez pomoci lekárskych zákrokov,“ hovorí Ian Askew, riaditeľ oddelenia WHO pre reprodukčné zdravie a výskum. „Aj v prípadoch, keď je lekársky zákrok žiaduci alebo potrebný, je dôležité, aby ženy boli súčasťou rozhodovania o starostlivosti, ktorá im bude poskytnutá, aby takéto rozhodnutia prispeli k ich pozitívnemu pôrodnému zážitku.

Vysokokvalitná starostlivosť pre všetky ženy

Nepotrebné lekárske zákroky pri pôrodoch sú rozšírené v nízko-, stredne- aj vysokopríjmovom prostredí, pričom v niektorých štátoch často zaťažujú už aj tak nedostatočné zdroje a ďalej prehlbujú nerovnosti v zdravotníctve.

Stále viac žien rodí v prítomnosti kvalifikovaného zdravotníckeho personálu po včasnom prijatí do zdravotníckeho zariadenia, preto si zasluhujú kvalitnejšiu starostlivosť. V dôsledku komplikácií súvisiacich s tehotenstvom alebo pôrodom zomrie denne vo svete približne 830 žien, pričom väčšine týchto úmrtí by sa dalo predísť, keby im v tehotenstve a pri pôrode bola poskytnutá vysokokvalitná starostlivosť.

V mnohých zdravotníckych zariadeniach prevláda nerešpektujúce a nedôstojné zaobchádzanie s rodiacimi ženami, ktoré porušuje ich ľudské práva a bráni im v prístupe k službám starostlivosti počas pôrodu. V mnohých častiach sveta riadi priebeh pôrodu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, v dôsledku čoho sú ženy ďalej vystavované nepotrebným lekárskych zákrokom, ktoré narúšajú prirodzený priebeh pôrodu.

Na dosiahnutie čo najlepšieho telesného, emocionálneho a duševného prežívania pôrodu tak pre ženu, ako aj jej dieťa je potrebný taký model starostlivosti, v rámci ktorého systémy zdravotnej starostlivosti umožnia všetkým ženám prístup k starostlivosti, ktorá sa primárne zameriava na matku a dieťa.

Zdravotnícki pracovníci a pracovníčky by mali informovať zdravé tehotné ženy, že trvanie pôrodu sa u jednotlivých rodičiek výrazne líši. Väčšina žien chce rodiť prirodzenou cestou, zároveň si však uvedomujú, že počas pôrodu môžu nastať nepredvídateľné a rizikové okolnosti, ktoré je potrebné pozorne monitorovať a pri ktorých môže byť lekársky zákrok v niektorých prípadoch nevyhnutný. Dokonca aj v prípadoch, keď sú takéto zákroky žiaduce alebo potrebné, ženy chcú mať zvyčajne pocit, že sa na pôrode osobne podieľajú a kontrolujú ho tým, že majú možnosť rozhodovať o jeho priebehu a po pôrode byť umiestnené na izbu spolu so svojím novonarodeným dieťaťom.

 

Stiahnite si:

 

Ďalšie informácie:

Tarik Jašarević, Communications Officer
tel.: +41 22 791 5099
mobil: +41 793 676 214
e-mail: jasarevict@who.int