head4.png

WORKSHOP Hovorme spolu o ľudských právach žien pri pôrodoch

ODZ, 4. 11. 2018

Zistenia z výskumov ukazujú, že zdravotnícky personál často porušuje ľudské práva žien pri pôrodoch napriek svojej povinnosti ich rešpektovať. Je preto potrebné pripraviť tehotné, rodiace ženy a ženy po pôrode na náročné situácie, v ktorých sa ocitajú, posilnením ich právneho vedomia. Podobne je treba vzdelávať aj ženy pôsobiace v komunitách, ktoré si pomáhajú navzájom tieto krízové situácie zvládať. Projekt Hovorme spolu o ľudských právach žien pri pôrodoch je jednou z mnohých našich aktivít, ktorými sa snažíme prispieť k pozitívnym zmenám v pôrodnej starostlivosti, a teda k riešeniu tohto ťaživého celospoločenského problému. 

V rámci projektu pripravujeme workshop zameraný na vzdelávanie a výmenu skúseností najmä medzi ženami, ktoré pôsobia v komunitách i zdravotníckych zariadeniach a (budúcimi) rodičkami. Jeho cieľom je posilniť právne vedomie žien, šíriť informácie o právach žien, podporiť diskusiu, aká má byť dobrá prax, aby boli práva žien aj ich potreby pri pôrodoch napĺňané a podporiť rovnocennú, rešpektujúcu a efektívnu spoluprácu všetkých zainteresovaných.

Workshop sa uskutoční 22. novembra 2018 v Bratislave. Realizujeme ho s finančnou podporou Nadácie Volkswagen.

V  prípade záujmu nás kontaktujte, prosím, na adrese sekretariat@odz.sk – najlepšie do 8. novembra.