head1.png

Zaslali sme občiansku výzvu Národnej rade SR a vláde

ODZ, 21. 5. 2020

Občiansku výzvu STE TU PRE NÁS sme dnes zaslali priamo poslancom a poslankyniam NR SR a celej vláde SR. Členky a členov vlády sme oslovili týmto sprievodným listom:

Vážený pán premiér,
vážená pani podpredsedníčka vlády, vážený pán podpredseda vlády,
vážená pani ministerka, vážený pán minister,

nedávna rozprava a hlasovanie pléna NR SR o správe predloženej verejnou ochrankyňou práv pani profesorkou Máriou Patakyovou oprávnene vzbudili pohoršenie veľkej časti verejnosti. Hoci jej „nezobratie na vedomie“ nemá zásadnejšiu právnu relevanciu, odhalilo podstatnú skutočnosť: porušovanie ústavných práv a slobôd pre väčšinu poslancov a poslankýň NR SR nič neznamená.

Vieme, že toto smutné konštatovanie sa netýka všetkych členov a členiek parlamentu. No parlament (ako jeden poslanecký zbor) prijíma rozhodnutia, ktoré významne ovplyvňujú životy všetkých ľudí na Slovensku. Z tohto hľadiska nám, verejnosti, ani Vám a ďalším ľuďom v exekutívnych pozíciách nemôže – a ani nesmie – byť ľahostajné, na základe akých hodnôt, princípov a mechanizmov rozhoduje a koná nielen národná rada, ale aj vláda a všetka verejná moc.

Stojíme za verejnou ochrankyňou práv a za princípmi a hodnotami, ktoré chráni jej úrad. Vyzývame k tomu aj Vás a všetky ďalšie zložky verejnej moci.

Zodpovednosťou NR SR a rovnako aj vlády a celej exekutívy je napĺňanie odporúčaní ombudsmanky a skutočné riešenie problémov súvisiacich s porušovaním práv, ktoré v správe identifikovala. A samozrejme nielen tých, ale preventívne akýchkoľvek – teda i takých, ktoré sa dajú ešte len predvídať, ako je to pri diskriminácii zraniteľných skupín i jednotlivých osôb.

Vyzývame Vás, aby ste prijímali také opatrenia, ktoré budú rešpektovať a napĺňať základné práva a slobody v súlade s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi. Pretože takmer všetko, čo potrebujeme pre svoj kvalitný život, sa týka ľudských práv.

Vyzývame Vás, aby ste vo svojej činnosti brali zreteľ na všetkých ľudí na Slovensku, teda aj na menšinové a najmä zraniteľné skupiny a osoby. Aby ste rozhodovali kvalitne, s poznaním objektívnych faktov a uplatňovaním demokratických procesov. Aby bolo Vaše rozhodovanie systémove, preventívne a efektívne.

Chceme – aj od Vás a celej vlády – vidieť dobre organizovanú službu občiankam a občanom a všetkým ďalším obyvateľom a obyvateľkám Slovenska. Ste tu pre všetkých ľudí, čo žijú v našej krajine.

Zasielame Vám výzvu, ktorú ihneď pri jej zrode podporilo 130 ľudí vrátane známych osobností vedeckého, kultúrneho a občianskeho života. Veríme, že sa k požiadavke demokraticky zmýšľajúcich ľudí, ktorí si ctia základné ústavné princípy a hodnoty, postavíte zodpovedne a ústretovo. Teda v súlade s Vašou súčasnou pozíciou vysokého verejného činiteľa.

Považujte našu výzvu za otvorenú, prosím.
Nájdete ju aj na internete: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1078728

 
S pozdravom,
za signatárky a signatárov výzvy:

Janka Debrecéniová, právnička
Šarlota Pufflerová, psychologička, ľudskoprávna aktivistka
Dagmar Kusá, politologička, vysokoškolská pedagogička
Adriana Mesochoritisová, politologička, ľudskoprávna aktivistka
Ľubica Trubíniová, občianska aktivistka, ochranárka

 

Podporte výzvu svojím podpisom a jej zdieľaním, prosím!

Pozrite aj: