head5.png

Ženská sieť HEPY vyzýva k neúčasti na referende

HEPY, 13. 1. 2015

Občianske združenie Ženská sieť HEPY (následnícka organizácia Prvého lesbického združenia Museion) odporúča občiankam a občanom Slovenskej republiky, aby sa 7. februára 2015 nezúčastnili na referende Aliancie za rodinu. Referendum ako nástroj priamej demokracie nemôže byť chápaný ako prostriedok väčšinovej spoločnosti na regulovanie života menšín, či už osobného alebo občianskeho. Demokracia a jej právne nástroje majú naopak poskytovať a zaručovať rovnocenné možnosti a kvalitu dôstojného života všetkých ľudí v štáte žijúcich – nezávisle od ich osobných či skupinových charakteristík.

Ústava Slovenskej republiky uvádza, že „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ Podľa Ústavy SR sú „ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.“ Presnejšie: „Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.“

Obsah referenda, jeho uskutočnenie i účasť na ňom je vo svojej podstate konaním, ktoré nezodpovedá étosu Ústavy SR, princípom demokratického charakteru Slovenskej republiky, ani jej medzinárodným záväzkom. Preto nezávisle od akýchkoľvek názorov na jednotlivé otázky považuje Ženská sieť HEPY za morálne, občiansky i ľudsky správne sa na referende nezúčastniť. O ľudskom živote a ľudských právach sa nehlasuje.
 

Čítajte viac:

Nejdeme.sk