head2.png

Zmeny opatrení, ktoré sa týkajú pôrodov a situácie predčasniatok, sú pozitívne

VOP, 12. 5. 2020

Prinášame aktuálne stanovisko verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej:

Vítam zmeny opatrení, ktoré umožnia, aby mali ženy pri pôrode sprevádzajúcu osobu. Na túto problematiku som ministra zdravotníctva upozorňovala ešte začiatkom apríla. Zároveň vítam aj zrušenie zamedzenia priameho kontaktu rodičov s predčasne narodenými deťmi v niektorých zdravotníckych zariadeniach počas pandémie COVID-19. V súvislosti s obmedzovaním kontaktu rodičov s ich predčasne narodenými deťmi som aktuálne poskytla ministrovi zdravotníctva svoje stanovisko. Odporučila som mu, aby sa aj v budúcnosti citlivo zvažovali a minimalizovali opatrenia, ktoré majú za následok úplný zákaz styku rodičov s predčasne narodenými deťmi v zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike počas pandémie v súvislosti s ochranou práv detí a rodičov a s najlepším záujmom dieťaťa.

Je nevyhnutné, aby sme aj v tejto situácii posudzovali, čo je najlepším záujmom dieťaťa, do akej miery možno v tejto súvislosti obmedziť právo rodičov na kontakt s dieťaťom a či je úplný zákaz kontaktu rodiča s dieťaťom primeraným zásahom.

Vzhľadom na právo maloletých pacientov na sprevádzajúcu osobu a najlepší záujem dieťaťa sa domnievam, že ani v súčasnej situácii by nemali zdravotnícke zariadenia prítomnosť rodičov u hospitalizovaných detí úplne vylúčiť. Považujem za potrebné, aby sa prijímali nevyhnutné hygienické a bezpečnostné opatrenia, ktoré umožnia kontakt rodiča s hospitalizovaným dieťaťom tak, aby nedošlo k ohrozeniu poskytovania zdravotných služieb.

Viac v tlačovej správe
 

Stiahnite si:

 
© VOP, 2020
Stanovisko bolo uverejnené na webovej stránke verejnej ochrankyne práv v rubrike Aktuálne 12. 5. 2020.