head3.png

Známi muži sa postavili proti násiliu páchanému na ženách

Možnosť voľby, 16. 4. 2015

Známi herci, speváci, športovci, výtvarníci a hudobníci spojili sily a rozhodli sa konať proti násiliu páchanému na ženách. Prichádzajú s dôležitým posolstvom: každý z nás sa môže stať súčasťou riešenia tohto závažného spoločenského problému. Preto všetci podporujú urýchlenie ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktorý navrhuje komplexné riešenia násilia páchaného na ženách. Po prvý raz v Slovenskej republike vystupujú známi muži spoločne, aby odkázali iným mužom, že páchať násilie na ženách je neprijateľné. Pripojili sa tak ku kampani ľudskoprávnej organizácie Možnosť voľby, ktorá sa dlhodobo zaoberá ľudskými právami žien a témou násilia páchaného ženách.

Hlavným motívom kampane je heslo Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor. Heslo vyjadruje vieru, že ratifikácia a implementácia Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulského dohovoru) môže priniesť zásadný prelom a prispieť k ukončeniu násilia páchaného na ženách.

Ako hovorí politologička a aktivistka Adriana Mesochoritisová: „Dohovor je najkomplexnejšou európskou stratégiou na odstránenie násilia páchaného na ženách, a preto predstavuje veľkú nádej. Slovenská republika ho podpísala ako jedna z prvých krajín Rady Európy v roku 2011 a zaviazala sa ratifikovať ho do roku 2013. Doposiaľ sa tak nestalo, čo znamená, že ženy a dievčatá musia na zefektívnenie ochrany svojich životov naďalej čakať. My sme presvedčení a presvedčené, že na to neexistuje žiaden relevantný dôvod.“

Násilie páchané na ženách predstavuje na Slovensku vážny spoločenský problém, čo potvrdil aj reprezentatívny prieskum Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA).

„Zo žien, ktoré mali niekedy partnera, takmer každá štvrtá (23 % respondentiek) zažila z jeho strany fyzické alebo sexuálne násilie. Ak by sme k tomu pridali psychické násilie, ktoré je vždy prítomné v násilných vzťahoch, podiel žien zasiahnutých násilím by sa ešte zvýšil,“ uvádza sociologička Barbora Holubová.

Na Slovensku chýbajú nielen informácie o problematike násilia, ale aj systematické riešenia. Aj preto sa veľa ľudí dostáva do situácie, keď by aj chceli zasiahnuť, ale majú strach a nevedia ako. Iní sú voči násiliu ľahostajní. Vyplýva to aj z experimentu, ktorého sa v rámci kampane Možnosti voľby zúčastnil herec Róbert Jakab. S herečkou Zuzanou Konečnou hrali za zatvorenými dverami bytu scénu násilia a čakali na reakcie okoloidúcich ľudí. Zo štyroch osôb, ktoré prešli okolo bytu, z ktorého vychádzal hluk, krik a nadávky, sa pristavil iba jeden človek.

Cieľom kampane je ukázať, že proti násiliu páchanému na ženách treba aktívne konať. „Každý z nás môže niečo urobiť,“ tvrdí v kampani hokejista Richard Lintner. Napríklad aj tým, že ľudia podpíšu výzvu na urýchlenie ratifikácie Istanbulského dohovoru. Neprestajne je k dispozícii aj bezplatná non-stop linka pomoci 0800 212 212, na ktorú môžu volať ženy vystavené násiliu, ako aj všetci, ktorí chcú pomôcť, a nevedia ako.

Prispieť k spoločnosti bez násilia páchaného na ženách chcú aj ďalší muži, ktorí sa pripojili ku kampani Možnosti voľby. „Je najvyšší čas, aby sa do riešenia tohto problému zapojili aj muži,“ tvrdí osobný tréner a Muž roka 2008 Martin Šmahel v jednom zo spotov kampane, „lebo len spoločne môžeme násilie páchané na ženách zastaviť,“ pridáva sa herec Richard Stanke.

Všetci podporovatelia a podporovateľky kampane veria, že Istanbulský dohovor môže z dlhodobého hľadiska výrazne prispieť k zlepšeniu situácie, a preto je dôležité, aby ho politickí predstavitelia ratifikovali. Dúfajú, že verejnosť sa pridá a vyjadrí svoj zásadný nesúhlas s násilím páchaným na ženách podpísaním výzvy na urýchlenie ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru. Výzva je prístupná na webovom portáli changenet.sk a dostať sa na ňu možno zo záverečnej scény každého videospotu vytvoreného v rámci kampane. Ako odkazuje herec Ivo Gogál, „aj jeden podpis môže zlepšiť životy tisícok žien“. Spevák Janko Kuric vyzýva: „Ja som proti násiliu páchanému na ženách, a preto podporujem Istanbulský dohovor!“

 
Viac informácií o násilí páchanom na ženách, ako aj o Istanbulskom dohovore ponúka webová stránka moznostvolby.sk a facebooková stránka Istanbulský dohovor.

 

Podporte výzvu aj Vy!

 

Spoty kampane:

Stiahnite si:

Ďalšie informácie:

 
fb_ikona_5_w_16x16
Facebook
.
YouTube_5B
YouTube

 

 
Kampaň je súčasťou projektu Možnosti voľby Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Projekt bol podporený sumou 97455 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. V rámci projektu sa od roku 2013 realizujú vzdelávacie, analytické, advokačné a informačné aktivity.