head3.png

Janka Debrecéniová: Zodpovední musia naprávať systémové zlyhania v pôrodnej starostlivosti

RTVS – Dvojka a :24, 5. 5. 2022, Rádio Regina, 6. 5. 2022

Zdravotnícke inštitúcie neustále porušujú ľudské práva žien pri pôrodoch, zodpovední však nezabezpečujú nápravu iniciatívne. V drvivej väčšine iba čakajú na podnety od dotknutých osôb. Zároveň nevyužívajú tieto podnety ako zdroj informácií o tom, čo pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti nefunguje a čo by z tohto dôvodu bolo treba zmeniť, konštatuje naša právnička ODZ Janka Debrecéniová vo vyjadrení pre RTVS. Vyzvali sme preto všetky zodpovedné inštitúcie, aby začali konať.

Oslovili sme všetkých 112 orgánov a inštitúcií, ktoré sme monitorovali v minulých mesiacoch, a informovali sme ich o našom monitoringu a jeho výsledkoch. Zároveň sme ich vyzvali k tomu, aby začali realizovať potrebné kroky na plnenie si svojich povinností aj na nevyhnutné systémové zmeny.

  • Pozrite si viac – Správy RTVS z regiónov (3:40 – 6:00 min. záznamu)

 

Stiahnite si:

 

Úplnú verziu publikácie Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti: Fungovanie mechanizmov nápravy porušovania ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti v SR si môžete bezplatne stiahnuť na našej webovej stránke.

 
© RTVS 2022
Príspevok odvysielal RTVS:
● TV stanica Dvojka v relácii Správy RTVS z regiónov (so začiatkom o 17:10) dňa 5. 5. 2022 a v reprízach dňa 6. 5. o 1:15 a 9:01,
● TV stanica :24 dňa 5. 5. 2022 o 17:10 a 18:31 a v repríze dňa 6. 5. o 10:30,
● Rádio Regina v hlavnej spravodajskej relácii Žurnál o 17:00 dňa 6. 5. 2022.

Foto: RTVS