head1.png

2021

PF 2022: Želáme vám dobré inštitúcie

Okrem zdravia Vám želáme, aby v nadchádzajúcom roku pribúdali medzi verejnými inštitúciami také, ktorým je možné dôverovať, ktoré si uvedomujú svoje zodpovednosti a ktorým záleží na kvalite služieb, ktoré verejnosti poskytujú. Deťom (a aj ich rodičom) želáme, aby v školách nezažívali autoritárstvo, frustráciu a dril, ale slobodu, rešpekt, empatiu, demokraciu a podporu. Len to, čo deti zažijú na vlastnej koži, vedia ďalej aplikovať vo vlastnom živote. Celej našej krajine, ktorá má voči deťom mimoriadne veľký dlh, želáme naozajstnú Komisárku alebo Komisára pre deti.

Janka Debrecéniová, právnička a občianska aktivistka
a celý tím ODZ
 

Nová publikácia ODZ: Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti

ODZ, 20. 12. 2021

Poskytovanie pôrodnej starostlivosti je oblasťou, v ktorej je na Slovensku dlhodobo prítomné porušovanie ľudských práv žien a ich novorodencov. V posledných rokoch boli mnohé porušenia zdokumentované a veľa sa o nich diskutovalo v médiách, komunitách žien i odborných kruhoch. Hlasy volajúce po prebratí zodpovednosti za porušovanie práv a po systémových zmenách silnejú čoraz viac. Napriek tomu sa však štát ani žiadny zo zodpovedných orgánov alebo inštitúcií svojej zodpovednosti nijako nechopili.

Povinnosti štátu vo vzťahu k ľudským právam sú veľmi komplexné a mnohorozmerné. Ich súčasťou je aj zabezpečovanie nápravy v prípadoch, keď sú práva porušené. Na úrovni individuálnych osôb dotknutých porušeniami práv je zabezpečovanie adekvátnej nápravy otázkou elementárnej spravodlivosti. Na systémovej úrovni je otázkou prevzatia zodpovednosti – inštitucionálnej (na úrovni inštitúcie, v ktorej sa porušenie udeje), individuálnej (na úrovni osôb, ktoré porušenie spôsobili) i systémovej (na úrovni štátu). Continue reading

Vydali sme publikáciu PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA v angličtine

ODZ, 15. 12. 2021

V týchto dňoch sme vydali anglickú verziu publikácie PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA. Publikácia prezentuje výsledky monitoringu realizovaného viacerými metódami od marca do júna 2020, teda v období prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Jedným z jeho cieľov bolo identifikovať a opísať porušenia ľudských práv žien pri poskytovaní predpôrodnej a pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku počas pandémie. Hlavným zdrojom informácií bol internetový prieskum o skúsenostiach žien s poskytovaním predpôrodnej a pôrodnej starostlivosti v tomto období.

Monitoring uskutočnili združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy, ktoré sa systematicky venujú tejto problematike. Vo svojich predošlých publikáciách Ženy – Matky – Telá I a II zdokumentovali a analyzovali mnohé závažné a systémové porušenia ľudských práv žien v pôrodníckych zariadeniach na Slovensku. Continue reading

ASPEKT: Špeciál o reprodukčných a sexuálnych právach (nielen) počas pandémie

ASPEKT, 2. 12. 2021

Aká je situácia v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv na Slovensku?

Verejnú diskusiu o sexuálnych a reprodukčných právach na Slovensku do veľkej miery formujú tí aktéri, ktorí sa ich snažia obmedzovať. Aj preto sa vytvára dojem, že najvážnejším problémom v tejto oblasti sú snahy legislatívne obmedzovať prístup k interrupciám. Je to však tak? Kto si (ne)môže dovoliť antikoncepciu, aký je v skutočnosti prístup k umelému prerušeniu tehotenstva a čo zažívajú ženy pri pôrodoch?
Vyberáme z výskumných správ:
Continue reading

Pozrite si: O prístupe k službám reprodukčného zdravia (nielen) počas pandémie

ASPEKT, 1. 12. 2021

Sexuálne a reprodukčné práva zahŕňajú okrem prístupu k bezpečnej interrupcii aj dôstojnú pôrodnú starostlivosť, sexuálnu výchovu či prístup k spoľahlivej antikoncepcii. Ako sa darí na Slovensku zabezpečovať práva v týchto oblastiach? Ako sa zmenila situácia od začiatku pandémie COVID-19? A ako súvisí porušovanie práv žien na zdravie s nízkym spoločenským a finančným hodnotením starostlivosti?

Pozrite si záznam z diskusie s právničkou Jankou Debrecéniovou (Občan, demokracia a zodpovednosť), politologičkou Adrianou Mesochoritisovou (Možnosť voľby) a aspekťáčkou Zuzanou Maďarovou o prístupe k službám reprodukčného zdravia (nielen) počas pandémie. Online podujatie organizovala organizácia ASPEKT 21. novembra 2021.

screen_fbASPEKT_watch_disk_Debra_560x407

Continue reading

Uskutočnil sa pilotný tréning o rode vo výskume

FiF UK, 24. 11. 2021

Podpora rodovo citlivého myslenia vo vede a výskume
bola témou tréningu, ktorý realizoval tím pod vedením dr. Janky Kottulovej z Centra rodových štúdií FiF UK v rámci medzinárodného projektu EQUAL4EUROPE.

Interaktívny tréning s názvom Raising awareness about gender in research / Zvyšovanie povedomia o rode vo výskume sa konal v online priestore počas jesene tohto roku. Bol určený pre mladých vedcov a vedkyne, doktorandov a doktorandky a jeho cieľom bolo hľadať odpovede na otázky:
Continue reading

Súdy ako predstavitelia zmien pri vysporiadavaní sa s diskrimináciou na Slovensku

ODZ, 18. 11. 2021

Od novembra 2021 do decembra 2022 realizujeme projekt Súdy ako predstavitelia zmien pri vysporiadavaní sa s diskrimináciou na Slovensku: informovaním, vzdelávaním a scitlivovaním sudcov a sudkýň a verejnosti k podporovaniu hodnôt dôstojnosti a spravodlivosti. Projekt podporilo Veľvyslanectvo USA na Slovensku v rámci Programu malých grantov.

Hlavným cieľom projektu je posilniť spôsobilosť súdov primerane riešiť otázky nerovnosti a diskriminácie v súlade s právami diskriminovaných a/alebo marginalizovaných a zvýšiť mieru rešpektu a akceptácie týchto jednotlivkýň, jednotlivcov a skupín širokou verejnosťou. Ďalším cieľom projektu je scitlivovať širokú verejnosť, informovať ju o situácii diskriminovaných jednotlivkýň, jednotlivcov a skupín a vzdelávať ju o rôznych aspektoch diskriminácie v súvislosti s rôznymi zakázanými dôvodmi. Continue reading

Rozhodnutie o interrupciách dnes nepadlo

TV Joj – Noviny PLUS, 10. 11. 2021

Sprísnenie interrupcií, alebo zákon o pomoci ženám z dielne splnomocnenkyne vlády pre náboženskú slobodu a poslankyne Anny Záborskej nejde do finiša ani dnes. Poslanci sa rozhodli hlasovanie o tomto návrhu ešte odsunúť. Poslanci majú hlasovať o zákone o pomoci tehotným ženám vo štvrtok 11. novembra o 17:00. V záverečnom slove to povedal spravodajca k návrhu zákona Peter Cmorej (SaS). Predkladateľke Anne Záborskej (klub OĽaNO) vytkol, že predniesla svoje pozmeňujúce návrhy s chybami. Zákon o rokovacom poriadku totiž stanovuje, že sa majú predniesť doslovne. Trvá preto na tom, aby sa dodržal zákon o rokovacom poriadku. Continue reading

Pozmeňujúci návrh A. Záborskej: povinné čakacie doby by platili pre ženy aj v prípade ohrozenia života

MVO, 9. 11. 2021

Poslankyňa Anna Záborská s podporou ďalších poslancov a poslankýň predložila do parlamentu 5 pozmeňovacích návrhov k svojmu pôvodnému návrhu zákona o „pomoci“ tehotným ženám. Hoci avizovali, že zmiernia prekážky v prístupe k interrupciám, opak je pravdou.

Jednou zo zmien je aj skrátenie 96-hodinovej povinnej čakacej doby na 72 hodín (zo 4 dní na 3 dni), čo však nemožno považovať za dostatočné zmiernenie. Faktom ostáva, že akékoľvek čakacie doby ohrozujú fyzické a duševné zdravie žien, vážne spochybňujú ich rozhodovacie schopnosti a mali by byť z našej legislatívy odstránené. Okrem toho predkladateľka svojím návrhom zásadne pritvrdila. Čakacia lehota by sa totiž podľa tohto návrhu mala vzťahovať na úplne všetky interrupcie, teda aj na tie, ktorých vykonanie by bolo potrebné na odvrátenie bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia žien. Continue reading

Webinár: Ľudské práva žien pri pôrodoch na Slovensku a v Nórsku so zameraním na pandémiu COVID-19

ODZ, 28. 10. 2021

V spolupráci s Inštitútom ošetrovateľstva a zdravia na Fakulte zdravotných vied Metropolitnej univerzity v Osle (OsloMet) sme 28. októbra 2021 zorganizovali webinár Ľudské práva žien pri pôrodoch na Slovensku a v Nórsku so zameraním na pandémiu COVID-19. Vyznačoval sa rôznorodou účasťou – od profesionálok pracujúcich ako pôrodné asistentky, učiteľky a výskumníčky akadémie až po aktivistky z mimovládnych organizácií.

Prezentácie sa zamerali na pôrodné skúsenosti, ľudské práva a zodpovednosť inštitúcií a štátu ako prierezové otázky a princípy výskumných prác. Boli úvodom k situácii na Slovensku a v Nórsku. Continue reading