head1.png

Anketa: Čo by znamenalo pre Slovensko vystúpenie Británie z EÚ?

SME.sk, 22. 6. 2016

SME: Čo by znamenalo pre Slovensko prípadné vystúpenie Británie z Európskej únie?
 
Janka Debrecéniová, právnička zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť:

„Hoci Británia sa v súčasnosti zmieta v mnohých problémoch, nemožno jej uprieť jej dlhodobú historickú skúsenosť s budovaním demokracie a jej inštitúcií a posilňovaním demokratických hodnôt. Je navyše centrom excelentného vzdelávania, z ktorého výrazne profitujú aj občianky a občania SR. Ak by Británia z EÚ vystúpila, prišli by sme o možnosť zdieľať tento inšpirujúci a pluralitný mentálny svet. Ako krajine, ktorá je stále v mnohom uzavretá do seba a demokratické inštitúcie si len buduje, by nám to vôbec neprospelo.“
 
Laco Oravec, riaditeľ Nadácie Milana Šimečku:

„Myslím, že vplyv v prípade odchodu Veľkej Británie by bol dvojaký. Jednak by naozaj viedol k oslabeniu Európskej únie a možno aj k jej deštrukcii, takže to vlastne môže byť začiatkom nemilého konca vízie. Slovensko bude ako samostatné vždy slabšie, ako keď je súčasťou celku. Druhý vplyv je kultúrny vplyv Británie. Reprezentuje to najlepšie z tradícií demokratickej Európy, predstavuje akýsi most v transatlantických vzťahoch. Británia je v mojich očiach aj najbližšie k Spojeným štátom americkým a celej západnej civilizácii, a ten kultúrny, spoločenský a hodnotový vplyv sa môže naozaj oslabiť. Británia vždy reprezentovala európsku tradíciu, aj keď rezervovaného typu. Okrem toho by chýbala aj v mentálnom formovaní našej spoločnosti.“
 
Čítajte viac

Barbora Kubovová, Petra Mikulajčíková

 
© Petit Press, 2016
Článok uverejnil portál SME.sk v rubrike Svet 22. 6. 2016 o 8:43.