head5.png

Anketa Pravdy: Aké je Slovensko po 25 rokoch od vyhlásenia samostatnosti?

Pravda, 3. 1. 2018

Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť:

Patrím medzi ľudí, ktorí stále považujú rozpad Československa za stratu, aj napriek tomu, že sme samostatnosťou mnohé získali. Na Slovensku asi najviac boduje ekonomický rast. Sami sme sa však obrali o to najvzácnejšie: historický odkaz demokratickej prvej československej republiky.

Nejde len o to, že deň jej založenia nie je u nás štátnym sviatkom, ale najmä o to, že hodnoty demokracie nie sú pre nás prvoradé – a to sloboda, rovnosť, spravodlivosť a ľudská dôstojnosť. Keby boli, nechýbali by všade tam, kde je to pre našu budúcnosť podstatné – vo vzdelávaní, vo verejných politikách, v sociálnej sfére i v oblasti zdravia, najmä však vo výkone verejnej moci.

Som presvedčená, že všetky zdroje a energiu venované rozdeľovaniu sme mali radsej vložiť do oživenia demokratických tradícií a posilnenia našej pozície v spoločnom štáte. Rozhodne sme nemali dať príležitosť na zneužitie týchto zdrojov na upevňovanie politickej moci bez investovania do rozvoja demokracie – a to plati rovnako o Česku i Slovensku – žiaľ stále viac…

Čítajte viac
 

© PEREX, 2018
Anketu uverejnil portál Pravda.sk v rubrike Správy/Domáce 3. 1. 2018 o 7:00.