head1.png

Antikoncepcia nie je lifestylová záležitosť, tvrdí Janka Debrecéniová

Pravda, 28. 2. 2011

Právnička združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Janka Debrecéniová upozorňuje na dôležitosť preplácania antikoncepcie z verejných zdrojov.
 
● Ako vnímate snahu ministra zdravotníctva uzákoniť zákaz preplácania antikoncepcie?

V zákone o umelom prerušení tehotenstva platí ustanovenie, podľa ktorého má štát ženám poskytovať bezplatne všetku antikoncepciu, ktorá je na lekársky predpis. A všetka ženami používaná antikoncepcia je na lekársky predpis. To, že sa to dnes neuplatňuje, je porušovanie platnej legislatívy, pretože žiadna používaná antikoncepcia nie je ženám preplácaná z verejného zdravotného poistenia, okrem sterilizácie, ak je zdravotne indikovaná. Čo je pre mnohé ženy nevyhovujúca metóda, ak by naozaj otehotnenie bolo hrozbou pre ich zdravie. A tlačí ich to do rozhodovania sa výlučne o sterilizácii, čo nie je v poriadku.

● Čo konkrétne chce minister Uhliarik dosiahnuť?

Minister Uhliarik chce úplne zablokovať možnosť uhrádzania antikoncepcie z verejného zdravotného poistenia. Chce do zákona uviesť, že antikoncepciu nie je možné zaradiť do kategorizačného zoznamu, teda do zoznamu liekov, ktoré sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Toto celé je v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenska, pretože pre Slovensko sú záväzné medzinárodné dohovory OSN, konkrétne Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ako aj Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach– pričom oba majú prednosť pred našimi zákonmi. Dohovor o odstránení diskriminácie žien hovorí o tom, že ženy majú právo rozhodovať sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia svojich detí, čo zahŕňa aj právo na prístup k prostriedkom, ktoré takéto rozhodovanie umožňujú. Sem samozrejme patrí aj antikoncepcia.

● Nie je antikoncepcia niečo nadštandardné? Čo ak peniaze na jej preplácanie v štátnom rozpočte nie sú?

To nie je ospravedlnenie a nie je to ani argument. Pretože Výbor pri Dohovore OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien jednoznačne hovorí, že antikoncepčné prostriedky sa týkajú zdravia, teda výbor právo rozhodovať sa slobodne o počte a čase narodenia svojich detí spája so zdravím. Zdravie v medzinárodnom ponímaní nie je len absencia choroby, ale je to aj stav fyzickej, duševnej a sociálnej pohody. Podľa vyjadrenia tohto výboru, ale aj podľa iných výborov OSN či podľa Svetovej zdravotníckej organizácie to jednoznačne spadá do rozsahu základnej zdravotnej starostlivosti, a nie je to žiadna lifestylová záležitosť – v zmysle „tak, a teraz neviem čo od dobroty, tak idem začať používať antikoncepciu“. Je to naozaj niečo, čo je súčasťou elementárnych práv žien. Niečo, čo spadá do ich najintímnejších sfér a týka sa ich práva na súkromie, na ľudskú dôstojnosť, na zdravie, ale aj iných práv, pretože v tejto spoločnosti sú to ženy, kto má na svojom chrbte zodpovednosť nielen za biologickú stránku – teda že deti donosia a porodia – ale aj prevažnú mieru zodpovednosti za stránku starostlivosti, ktorá vôbec nie je zanedbateľná. Výbor pri Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien hovorí, a opakuje to priam notoricky, že ak existuje nejaká služba zdravotnej starostlivosti, ktorú potrebujú iba ženy – a antikoncepcia, teda minimálne hormonálna antikoncepcia, ako sú tabletky, ale aj implantáty, a náplasti alebo vnútromaternicové telieska, je takouto službou – a ak im táto služba nie je v dostatočnej miere a kvalite dostupná, predstavuje to diskrimináciu žien, a teda porušenie medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv.

Čítajte viac

Iris Kopcsayová
 

© PEREX, 2011
Článok uverejnil denník Pravda 28. 2. 2011 v rubrike Správy/Slovensko na str. 6 a portál Spravy.Pravda.sk v rubrike Domáce.

 

Medzinárodné dokumenty

 

Pozrite aj: