head2.png

Bibiána Pufflerová

koordinátorka aktivít ODZ
 

Študuje strategický manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala študijný pobyt na Athens University of Economics and Business v Grécku a letnú európsku univerzitu v Rumunsku a Bulharsku zameranú na európske právo a práva menšín. Koordinuje vzdelávacie aktivity a podieľa sa na organizácii aktivít projektov ODZ. Podieľa sa najmä na komunikácii s ich účastníčkami a účastníkmi a na marketingových aktivitách. Zameriava sa na spoluprácu a vytváranie vzťahov mimovládneho sektora s firemným prostredím. Vzdeláva sa v oblasti ochrany ľudských práv a diskriminácie, s osobitným ohľadom na rodovú rovnosť, spoločenskú zodpovednosť a nediskrimináciu vo firemnom prostredí.
 

Expertíza:

 • nediskriminácia vo firemnom prostredí
 • antidiskriminačné politiky
 • rodová rovnosť
 • spoločenská zodpovednosť firiem
 • monitoring verejných politík a občianska participácia

Profesionálna prax:

 • september 2012 – súčasnosť: junior expertka, Centrum vzdelávania MPSVR SR

Vzdelanie:

 • od 2011: magisterské – Univerzita Komenského, Fakulta manažmentu, Bratislava; špecializácia – Strategický manažment, 2. ročník
 • 2008 – 2011: bakalárske: Univerzita Komenského, Fakulta manažmentu, Bratislava; špecializácia – Medzinárodný manažment: Francúzsky program; bakalárska práca: Rodové rozpočtovanie
 • 2010: Erasmus študijná mobilita – letný semester – Athens University of Economics and Business, Grécko
 • 2004 – 2008:  Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín

Doplnkové vzdelávacie tréningy a aktivity:

 • Seminár – Ako eliminovať diskrimináciu z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity – odporúčania (2012) – ILGA EUROPE
 • Letná európska univerzita v Rumunsku/Bulharsku: Európa ako spoločenstvo riadené právami (2012) – Centre international de formation européenne
 • Mentor Network Program (2012) – The American Chamber of Commerce
 • Oni a my – Ako na to? O rozvíjaní spolupráce neziskových iniciatív s firemnými partnermi (2012) – Voices
 • Študentský projekt Gender equality in companies – Studyka.com – úspech tímu – semifinálové kolo
 • Situačný testing a etické kódexy (2012) – Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ)
 • Rodový tréning pre začínajúcich aktivistov/tky z mimovládnych organizácií (2011 – 2012) – Možnosť voľby
 • Občianska participácia, diskriminácia a ľudské práva (2011) – ODZ
 • Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch (2010, 2012) – ODZ

 
Životopis