head1.png

1997

Výpovede o práci v rómskej komunite

Autorka:Lýdia Kudličková

Táto prípadová štúdia bola napísaná v rámci medzinárodného projektu Ad hoc PHARE 1995 – 1997 Roma Rights and Education Project, ktorý realizovali Minority Rights Group International (Londýn), Minority Rights Group Slovakia (Bratislava), Helsinki Foundation for Human Rights (Varšava), Inter Ethnic Initiative – for Human Rights (Sofia). Projekt financovala Európska Únia. Štúdia sa zameriava na konkrétne skúsenosti získané počas realizácie projektu v SR.