head4.png

2015

POZÝVAME: Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci vzdelávateliek a vzdelávateľov na Slovensku

ODZ, 16. 11. 2015

Vzdelávateľky a vzdelávateľov pozývame na podujatie ĽUDSKOPRÁVNE HODNOTY A POSTOJE V PRÁCI VZDELÁVATELIEK A VZDELÁVATEĽOV NA SLOVENSKU. Podujatie sa koná v pondelok 23. novembra 2015 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici . Aktivitu realizujeme s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Continue reading

Občan za dverami: Advokátska odysea

RTVS – STV, 15. 11. 2015

Naša kolegyňa, právnička Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD., poskytla v priamom vstupe odborné stanoviská k problematike (anti)diskriminácie v televíznej publicistickej relácii RTVS Občan za dverami – v 2. časti relácie nazvanej Advokátska odysea.

Vyjadrila sa k prípadu pána Vladimíra Poláka vo veci diskriminácie z dôvodu rasy a etnicity, k procesným záležitostiam súdneho sporu vo veci diskriminácie vo všeobecnosti a k ďalším relevantným témam. Continue reading

Vzdelávacie podujatie o ľudských právach pre verejnú správu

ODZ, 9. 11. 2015

Pre ľudí zamestnaných vo verejnej správe a verejných inštitúciách sme pripravili vzdelávacie podujatie Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci ľudí zamestnaných vo verejnej správe a verejných inštitúciách. Uskutočnilo sa 9. novembra 2015 v Bratislave.

Téma ľudských práv je v svojej podstate multidisciplinárna a v sociálnej realite dneška aj veľmi náročná a mnohorozmerná. V súčasnosti je veľkou výzvou pre ľudí mnohých profesií pracujúcich vo verejnej správe a verejných inštitúciách, pretože tvorí dôležitý kontext pre akékoľvek rozhodovanie. Rozhodli sme sa predstaviť ju v inej podobe, ako ju tradične ponúka systém vzdelávania na Slovensku. Zamerali sme sa najmä na hodnoty a postoje s aktuálnym ľudskoprávnym zarámcovaním tejto problematiky, aj s prihliadnutím na nedávno schválenú Celoštátnu stratégiu podpory a ochrany ľudských práv. Continue reading

Sledujte v priamom prenose: Slovensko sa zodpovedá OSN za napĺňanie ľudských práv žien

ODZ, 9. 11. 2015

Naša kolegyňa právnička Janka Debrecéniová sa v týchto dňoch zúčastňuje na 62. zasadnutí Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (výbor CEDAW) v Ženeve. Slovenská republika sa na ňom bude zodpovedať z napĺňania svojich záväzkov odstraňovať diskrimináciu a porušovanie ľudských práv žien už vo štvrtok 12. novembra. Medzi 10. – 13. h a potom medzi 15. – 17. h môžete sledovať v priamom prenose, čo vláda hovorí (predpokladáme, že bude odpovedať po slovensky s tlmočením), neskôr sa záznam presunie do archívu. Približne 3 týždne po zasadnutí vydá výbor CEDAW pre SR tzv. záverečné zistenia (Concluding Observations), kde zhrnie, čo zistil a dá odporúčania vláde. Reportovanie výboru a následný dialóg vlády s ním je v oblasti ľudských práv žien veľmi významnou udalosťou – posledné takéto reportovanie a dialóg sa udiali v roku 2008. Ako vidno z vtedajších odporúčaní výboru, až tak veľa sa odvtedy nezmenilo… Continue reading

Zuzana Števulová: Nie sme v Bielorusku, aby sme pred zlyhaniami polície zatvárali oči

Denník N, 28. 10. 2015

Slovenská polícia nechce púšťať Ligu za ľudské práva do zaisťovacích zariadení pre utečencov, ktorá upozornila na neadekvátny zásah polície v záchytnom policajnom zariadení pre utečencov v Medveďove, riaditeľka Ligy hovorí, že policajti si uvedomili, že práve toto je ich silná zbraň.

Políciu rozčúlilo aj to, že ste za dotknutými utečencami vycestovali do Nemecka, aby ste zaznamenali ich svedectvo, odfotografovali zranenie. Vraj to je nad rámec toho, čo by ste mali robiť. Prečo ste tam išli? 

Zuzana Števulová Foto N – Tomáš Benedikovič

Sme ľudskoprávna organizácia. Títo ľudia boli úplne v moci polície zaistení v režimovom zariadení. Bez použitia násilia protestovali, ale napriek tomu boli privolané špeciálne jednotky, čo bolo neštandardné. Po takomto zásahu títo ľudia začali tvrdiť, že zásah bol neprimeraný, že majú zranenia a že s nimi bolo zle zaobchádzané. Je úplne prirodzené v demokratickom a právnom štáte, kde majú ľudia isté práva, že pred tým nemôžeme zavrieť oči. Nie sme v Bielorusku. Continue reading

Obhajcovia nenávistné e-maily už len vymazávajú

Pravda.sk, 27. 10. 2015

Na Slovensku vymazávanie nenávistných e-mailov patrí pomaly k bežnej rutine aktivistiek za práva žien, nadávajú im cez telefón, blokujú internetové stránky. „Zažívame to dlhé roky a hlavne v poslednom čase, ako sa stupňuje tlak konzervatívnych síl v spoločnosti, ktoré prišli s konceptom rodovej ideológie,“ potvrdzuje Adriana Mesochoritisová zo združenia Možnosť voľby.

Právnička Janka Debrecéniová hovorí, že samotné reči zo strany ľudí, ktorí pejoratívne hovoria o presadzovaní „rodovej ideológie“, nie sú pre ženské ľudskoprávne organizácie najvážnejší problém. Oveľa horšie je, ako na ne reaguje, či presnejšie nereaguje, vláda. „Konzervatívne nábožensky ideologické organizácie, ktoré sa snažia napríklad o potláčanie reprodukčných práv žien či o bagatelizovanie násilia páchaného na ženách, vláda neustále považuje za legitímny odborný hlas. Continue reading

Občan za dverami: Slovenská demokra-túra

RTVS – STV, 25. 10. 2015

Naša kolegyňa, výkonná riaditeľka ODZ PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., poskytla v priamom vstupe stanovisko k problematike demokratických mechanizmov v televíznej publicistickej relácii RTVS Občan za dverami – v 2. časti relácie nazvanej Slovenská demokra-túra.

Vyjadrila sa k prípadu kontroverzného ustanovenia školskej rady a voľby riaditeľa Základnej školy P. Dobšinského v Rimavskej Sobote, konkrétne k otázkam demokratických princípov, pravidiel a procesov, transparentnej informovanosti a komunikácie, kritickej diskusie, fungovania demokratických inštitúcií, vzdelávania v tejto oblasti a k ďalším relevantným témam. Continue reading

POZÝVAME: Vzdelávacie podujatia o ľudských právach pre verejnú správu a sudcov/sudkyne

ODZ, 23. 10. 2015

Ľuďom zamestnaným v súdnictve, verejnej správe a verejných inštitúciách ponúkame účasť na vzdelávacích podujatiach, ktoré sme pripravili v Bratislave:

  • verejná správa a verejné inštitúcie: Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci ľudí zamestnaných vo verejnej správe a verejných inštitúciách – pondelok 9. novembra 2015
  • sudcovia a sudkyne: Aspekty spravodlivosti pri rozhodovaní o otázkach ľudských práv – utorok 10. novembra 2015

Podujatia realizujeme s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.
 
* * * * * * *

POZOR! – AKTUALIZUJEME:
S poľutovaním oznamujeme, že vzdelávacie podujatie pre sudcov a sudkyne rušíme pre malý počet prihlásených.

* * * * * * *

Continue reading

Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU

Aspekt.sk, 20. 10. 2015

KEDY: utorok 27. októbra, 16.00 – 20.00
KDE: knižnica ASPEKTU, Mýtna 38, Bratislava

Vo verejnom priestore sa čoraz viac objavujú témy ako migrácia, rasizmus, diskriminácia, xenofóbia či homofóbia. Preto sme sa rozhodli venovať najbližší Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU intersekcionalite, teda zohľadňovaniu rôznych typov nerovností (rod, vek, rasa, etnicita, trieda, sexualita, …). Budeme hovoriť o tom, čo prináša feministická kritika v oblasti migrácie, ako sa zohľadňuje vek, rasa, etnicita alebo sexualita vo feministickom výskume a čo môže priniesť rodová perspektíva v etnologickom skúmaní. Continue reading

Bříško přeci nevadí. Rohlík.cz si vybral finanční ředitelku, chystá se na mateřskou

My89.cz, 19. 10. 2015

Viera Slota Gecková je od srpna novou finanční ředitelkou internetového obchodu s potravinami rohlik.cz. Je také jednou z mála žen v česku, kterou zaměstnavatel na místo přijal, i když už na pohovoru věděl, že je těhotná. Tomáš Čupr ale tvrdí, že v tom nevidí nic výjimečného: důležité je, že člověk chce pracovat a děti jsou přece dar.

Continue reading