head5.png

Čo nie je tajné je verejné

Autori: Tomáš Kamenec, Vladimír Pirošík

Publikácia bola vydaná v roku 2001 v spolupráci s partnerskou organizáciou Centrum pre podporu miestneho aktivizmu. Tento sprievodca zákonom je tematicky rozdelený na tri časti.

Prvá sa venuje tomu, KTO má nárok na informácie a kto ich musí poskytovať a tiež tomu, ČO musí byť zverejnené a ČO môže byť odmietnuté. Druhá časť sprievodcu zasa približuje AKO žiadať o informácie. Úhradou nákladov za sprístupnené informácie, opisom sankcií pre porušovateľov zákona a tzv. aktívnym zverejňovaním informácií sa zaoberáme v poslednej časti nazvanej ČO ZA TO.