head1.png

2000

Ústava Spojených štátov amerických

Autor: Edward J. Cooke

Publikácia, vydaná v roku 2000, oboznamuje čitateľa nielen s textom ústavy, ale najmä so základným obsahom jeho súdnej interpretácie. Práve tá je najviac poznačená historickými obdobiami, ktorými Spojené štáty americké od svojho vzniku prešli i významnými udalosťami, ktoré sa počas nich odohrali.

Continue reading

Občan a verejná správa

Autorka: Jozefína Machajová a kol.

Zámerom publikácie, vydanej v roku 2000, je reagovať na potrebu informovať širokú verejnosť o základoch verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky tak, ako na základe ústavy a zákonov funguje v súčasnosti.

Continue reading

Úvod do Európskeho dohovoru o ľudských právach

Autor: Iain Cameron

Kniha, vydaná v roku 2000, vysvetľuje pôvod, štruktúru a fungovanie systému ochrany ľudských práv, vytvoreného Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Continue reading

Čo nie je tajné je verejné

Autori: Tomáš Kamenec, Vladimír Pirošík

Publikácia bola vydaná v roku 2001 v spolupráci s partnerskou organizáciou Centrum pre podporu miestneho aktivizmu. Tento sprievodca zákonom je tematicky rozdelený na tri časti.

Continue reading