head3.png

DARUJTE NÁM 2 % DANE

Pomôžte nám aj naďalej brániť ženy pred diskrimináciou.

Vaša podpora nám umožní pokračovať v dôležitých aktivitách.

Ako darovať 2 % (zamestnanci/-kyne až do 30. apríla)

2perc_banner_ODZ_w_560x265

Presadzujeme ľudské práva žien, vyvíjame tlak na zodpovedných, vzdelávame a informujeme verejnosť.

Naše aktivity v minulom roku:


► Poskytovali sme poradenstvo viacerým diskriminovaným ženám, niektoré z nich sme zastupovali aj v konaniach pred súdmi. V dvoch súdnych sporoch sme dosiahli významné úspechy: v jednom súd vyhlásil výpoveď odbornej zamestnankyne štátnej inštitúcie za neplatnú (po 10 rokoch sa vrátila do pôvodného zamestnania), v druhom našej klientke priznal výrazné finančné zadosťučinenie ako náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej diskrimináciou pri prepúšťaní.

► Systematicky sme vzdelávali o ľudských právach, diskriminácii a ochrane pred ňou, ako aj o právach žien – napríklad sudcov a sudkyne, pôrodné asistentky, vysokoškolských študentov a študentky, ale aj aktívne ženy a celkovo verejnosť.

► Po vydaní druhej publikácie o porušovaní práv žien v pôrodniciach ŽENY – MATKY – TELÁ II sme spustili ďalší hĺbkový výskum tohto problému a zapojili doň množstvo žien. Jeho závery budeme taktiež publikovať v osobitnej publikácii a v médiách, aby sme prispeli k zásadnému zlepšeniu situácie.

► Naše analytické zistenia o porušovaní ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti na Slovensku sme poskytli osobitnej spravodajkyni OSN Dubravke Šimonović, ktorá ich využila vo svojej správe o násilí na ženách predloženej Valnému zhromaždeniu OSN.

► Poskytli sme veľa rozhovorov a informácií médiám, aby sa o právach žien dozvedalo čo najviac ľudí.

► Verejnosť neustále informujeme aj na portáli Diskriminácia.sk, na našej webovej stránke a Facebooku.

Uchádzame sa o Vašu podporu z 2 % dane, ktorú poukážete štátu.
Údaje o našom združení:
  • sídlo: Záhradnícka ul. č. 52, 821 08 Bratislava
  • právna forma: občianske združenie
  • identifikačné číslo – IČO: 30778204
  • číslo účtu: SK74 0900 0000 0050 4587 5815 (Slovenská sporiteľňa)
PODPORTE NAŠE AKTIVITY!
Ďakujeme.

 
VW 17112019 Presov (12a)_orez_170x110 prezidentka_+1den_w191126_Debra_174x110 Seminar_sudy_BB_05112019_orez_174x110