head5.png

Diskusia: Ako zaručiť akceptáciu LGBT ľudí na Slovensku?

Iniciatíva Inakosť, 8. 9. 2013

Iniciatíva Inakosť pozýva na diskusiu organizovanú Veľvyslanectvom USA v rámci Dúhového PRIDE Bratislava na tému: Ako zaručiť akceptáciu LGBT ľudí na Slovensku? Podľa výsledkov posledných európskych výskumov je akceptácia LGBTI ľudí na Slovensku najhoršia v strednej Európe a jedna z najhorších v EÚ vôbec. Ako zmeniť tento stav?

Diskusia sa uskutoční v utorok 17. 9. o 18:00 – 19:30 v Open Gallery, Baštová 5, Bratislava.

Jan Krc (Counselor for Public Affairs, Veľvyslanectvo USA vo Viedni, zakladajúci člen GLiFAA – Gays and Lesbians in Foreign Affairs Agencies) pozve do diskusie Juliu Smyth (Chargé d’affairs, Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva v SR), Dennisa van der Veur (Agentúra EÚ pre základné práva), Oľgu Pietruchovú (riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR) a Martina Macka (výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť, podpredseda Výboru pre práva LGBTI osôb).

Tlmočenie je zabezpečené.

Facebook
 
Iniciatíva Inakosť zároveň pozýva na samotný Dúhový PRIDE Bratislava a jeho ďalšie sprievodné podujatia.

 

Kontakt:

Martin Macko, výkonný riaditeľ
Iniciatíva Inakosť
P.O. Box 15, 810 00 Bratislava 1
tel.: +421-2-5244 4187
martin.macko@inakost.sk
www.inakost.sk
www.facebook.com/inakost
www.twitter.com/#!/inakost