head2.png

Diskusia k porušovaniu ľudských práv žien pri pôrodoch – 19. 6. 2019

Diskusia spojená s projekciou filmu a prezentáciou publikácie

Bratislava, Open Gallery

 

 

 
Projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 
ACF_logo_black_w