head4.png

Študentský workshop: Čo (ne)vieme o diskriminácii 2 – Trnava, 14. 11. 2017

Workshop pre študentov a študentky práva

Právnická fakulta Trnavskej univerzity