head1.png

Študentský workshop: Čo (ne)vieme o diskriminácii – Trnava, 17. 10. 2017

Workshop pre študentov a študentky práva

Právnická fakulta Trnavskej univerzity