head6.png

Študentský workshop: Čo (ne)vieme o diskriminácii – Košice, 19. 10. 2017

Workshop pre študentov a študentky práva

Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach