head2.png

Študentský workshop: Čo (ne)vieme o diskriminácii 3 – Trnava, 5. 12. 2017

Workshop pre študentov a študentky práva

Právnická fakulta Trnavskej univerzity