head6.png

Hovorme spolu o právach žien pri pôrode

V období od augusta do novembra 2018 realizujeme projekt Hovorme spolu o právach žien pri pôrode, ktorý podporila Nadácia Volkswagen v rámci programu Projekty zamestnancov.

Zistenia z výskumov ukazujú, že ľudské práva žien pri pôrodoch (napr. právu na súkromie, informácie, dôstojnosť a rešpektujúce zaobchádzanie) sú porušované napriek povinnosti zdravotníckeho personálu rešpektovať ich. Tehotné a rodiace ženy a ženy po pôrode je potrebné pripraviť na náročné situácie, v ktorých sa ocitajú, posilnením ich právneho vedomia. Podobne treba vzdelávať aj ženy pôsobiace v komunitách, ktoré si pomáhajú navzájom tieto krízové situácie zvládať – poskytujú poradenstvo a zdieľajú poznatky, ktoré sa cez projekt obohatili o práva žien a spôsoby ako ich uplatňovať.

Projekt prispel k vzdelávaniu a diskusii zameranej na zvyšovanie porozumenia ľudským právam, ktoré je potrebné na systematické odstraňovanie porušovania práv žien pri pôrodoch. Umožnením diskusie a výmeny skúseností medzi osobami z cieľových skupín – predovšetkým žien, ktoré pôsobia v komunitách i zdravotníckych zariadeniach a žien (budúcich) rodičiek – prispel k efektívnemu šíreniu informácií o právach žien a posilneniu ich právneho vedomia v uvedenej oblasti. Zároveň vytvoril priestor pre dlhodobé zapojenie a spoluprácu skupiny približne 20-25 osôb, cez ktoré sa poznatky dostanú aj k ďalším rodiacim ženám.

Hlavný cieľ projektu:

Poskytnúť vzdelávanie v oblasti práv žien pri pôrodoch, a to najmä ženám pôsobiacim v komunitách a posilniť právne vedomie žien. Podporiť diskusiu a rovnocennú, rešpektujúcu a efektívnu spoluprácu všetkých zainteresovaných, a tak prispieť k pozitívnym zmenám v pôrodnej starostlivosti.

Cieľová skupina:

  • ženy v komunitách s dosahom na znevýhodnené ženy

Aktivita:

  • workshop v Bratislave zameraný na vzdelávanie, výmenu skúseností a posilnenie právneho vedomia žien pôsobiacich v komunitách i zdravotníckych zariadeniach a (budúcich) rodičiek

 
Nad_vW_logo-3D_2016_R_v01_sni_202x53