head6.png

Hromadná pripomienka MVO k postaveniu podpredsedu vlády

8. 8. 2010

 

Naše združenie a ďalších 9 ľudskoprávnych mimovládnych organizácií (MVO)* doručili 8. augusta 2010 úradu vlády hromadnú pripomienku so zásadnými návrhmi k zákonnému postaveniu podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny. Vláda 27. júla 2010 navrhla novelu kompetenčného zákona, ktorou by sa do pôsobnosti vicepremiéra dostali iba otázky súvisiace s národnostnými menšinami. MVO žiadajú do názvu a vecnej pôsobnosti podpredsedu vlády pridať všeobecnú ľudskoprávnu agendu a zároveň aj agendu rodovej rovnosti. Súčasne navrhujú uložiť mu aj zákonnú povinnosť koordinovať otázky ľudských práv, práv národnostných menšín a rodovej rovnosti a aktívne ich presadzovať v praxi.

 

Čítajte viac
 

Pozn.:

* Občan, demokracia a zodpovednosť; Možnosť voľby; ASPEKT; Centrum pre výskum etnicity a kultúry; EsFem; OZ Žena v tiesni; Nadácia otvorenej spoločnosti; Aliancia žien Slovenska; Fenestra; Nadácia Milana Šimečku