head4.png

Rozhovor: Ich práva utrpeli, niektoré nemocnice nepodávali ani epidurálku

TV Markíza / TVnoviny.sk, 5. 5. 2021

Podľa prieskumu boli porušované viaceré práva tehotných a rodiciach žien na Slovensku.

V rozhovore s našou právničkou a expertkou Jankou Debrecéniovou sa dozviete aj:

  • Ako sa zhoršila zdravotná starostlivosť v pôrodniciach počas pandémie
  • Prečo nemocnice nechcú sprevádzajúce osoby počas pôrodov
  • Aké ľudské práva boli porušované počas pôrodov
  • Či sa ženy sťažovali na povinnosť nosiť rúška a i.

Pandémia zasiahla všetky sféry života vrátane nemocničnej starostlivosti. Organizácia Občan, demokracia a zodpovednosť vydala publikáciu PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA, v ktorej výskumníčky zbierali osobné skúsenosti žien, ktoré boli tehotné alebo porodili počas prvej vlny koronavírusu na Slovensku. Právnička a spoluautorka publikácie Janka Debrecéniová hovorí, že nemocnice porušovali práva žien počas pôrodov a rušili aj predpôrodné kurzy. Žien sa veľmi dotýkala nemožnosť mať pri pôrode sprevádzajúcu osobu. Už v máji pritom hlavný hygienik umožnil rodiacim ženám mať pri sebe osobu podľa vlastného výberu. Mnohé nemocnice to aj tak nerešpektovali. Ženy cítili strach, stres až hnev. Podľa Debrecéniovej to nie sú pocity, s ktorými majú ženy rodiť. Niektoré nemocnice dokonca varovali, že ženám nebudú počas pôrodu podávať epidurálnu analgéziu, aby šetrili lekárov.

O porušovaní ľudských práv rodiacich žien sa hovorí už niekoľko rokov. Zhoršila to pandémia ešte viac?

Myslím si, že oproti predchádzajúcemu stavu, keď boli prítomné mnohé systémové porušenia ľudských práv žien pri pôrodoch, sa situácia počas pandémie ešte viac zhoršila. Pribudli nové porušenia napríklad v podobe zákazu či obmedzení prítomnosti sprevádzajúcej osoby. Mnohé predtým existujúce porušenia sa ešte viac prehĺbili, alebo získali nové rozmery. Napríklad nemožnosť žien rodiť v samostatných miestnostiach za zatvorenými dverami a bez prítomnosti iných žien už nepredstavuje len porušenie práva na súkromie, ale aj epidemické riziko. Vyskytovali sa však aj iné porušenia. Napríklad odmietanie podať epidurálnu analgéziu z dôvodu šetriť anestéziológov alebo masívna separácia matiek od novorodencov odôvodnená aj neprítomnosťou sprevádzajúcej osoby, ktorú však samotné nemocnice zakazovali.

Skúmali ste aj to, ako nemocnice s pôrodnicou informovali o aktuálnej situácii a protipandemických opatreniach. Na čo ste prišli?

Hneď ako sa začala pandémia, zrušili nemocnice možnosť absolvovať predpôrodné kurzy a možnosť ísť osobne na prehliadku pôrodníc. Pred pandémiou to bola pre ženy často jediná možnosť získať informácie o tom, ako bude v nemocnici poskytovaná starostlivosť, mohli si pozrieť priestory, porozprávať s personálom, zistiť niečo o kultúre a praxi v danej inštitúcii. Táto možnosť sa zo dňa na deň zrušila bez toho, aby bola vytvorená adekvátna náhrada. Stránky nemocníc poskytovali veľmi málo informácií o pôrodoch počas pandémie. Len zhruba 40 percent stránok nemocníc s pôrodnicami obsahovalo nejaké informácie o pôrodnej starostlivosti počas tohto obdobia. Medzi nimi sme našli iba dve nemocnice, ktoré poskytovali relatívne dostatočné a kvalitné informácie. Zhruba polovica nemocníc obsahovala nejaké informácie ohľadom opatrení, ale nie konkrétne o pôrodnej starostlivosti. Štyri nemocnice neobsahovali žiadne informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti počas pandémie. Prístup k zdravotnej starostlivosti v tehotenstve sa počas pandémie tiež zhoršil, boli redukované alebo bez náhrady zrušené niektoré poradne či vyšetrenia.

Hlavný hygienik 6. marca zakázal vyhláškou návštevy v nemocniciach a nemocnice na základe toho zakázali aj sprevádzajúce osoby pri pôrodoch. V správe píšete, že návšteva nie je to isté ako sprevádzajúca osoba. Znamená to, že nemocnice si zle vysvetlili toto nariadenie?

Áno. Myslím si, že táto situácia nám odhalila veľmi hlboký problém. Sprevádzajúca osoba počas pôrodu mnohými zodpovednými aktérmi nebola a niekde stále nie je vnímaná ako ľudskoprávny nárok, ktorý má korene v práve na kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a v práve na ochranu súkromného a rodinného života. Právo ženy na sprevádzajúcu osobu podľa vlastného výberu zdôrazňuje aj WHO a sprevádzajúcu osobu odporúča ako súčasť kvalitnej a bezpečnej pôrodnej starostlivosti, a to aj počas pandémie. Je známe, že prítomnosť sprevádzajúcej osoby skracuje dĺžku pôrodu alebo znižuje riziko, že počas pôrodu bude nutné pristúpiť k cisárskemu rezu. Ak si niekto interpretoval sprevádzajúcu osobu počas pôrodu ako návštevu, svedčí to o nedostatku porozumenia ľudskoprávnym rozmerom práva na sprevádzajúcu osobu, jej benefitov pre ženy a pre dobrý priebeh pôrodu, ale aj najzákladnejších potrieb rodiacich žien. Treba zároveň podotknúť, že hlavný hygienik už v máji roka 2020 zdôraznil, že sprevádzajúca osoba pri pôrode nie je návštevou.

Problémom však bolo, že bez vysvetlenia dôvodov a kritérií ponechal konečné rozhodovanie na nemocniciach. Prítomnosť sprevádzajúcej osoby podmienil súhlasom konkrétneho zdravotníckeho zariadenia. Nemocniciam tak svojvoľne a bez jasného právneho základu vytvoril základ pre svojvoľné rozhodovanie a mnohé nemocnice sa tejto svojvôle aj zhostili a niektoré v nej pretrvali dodnes. V kontraste s tým WHO už 18. marca 2020 vydalo odporúčania pre poskytovanie pôrodnej starostlivosti počas pandémie, ktoré zahŕňali právo každej ženy na sprevádzajúcu osobu podľa vlastného výberu. Slovenská vláda tieto odporúčania veľmi promptne preložila a zverejnila na svojich webových stránkach. Takže informácií o tom, že toto je odporúčaný štandard kvalitnej zdravotnej starostlivosti, bolo dosť a zároveň orgány štátu toto právo aj formálne garantovali. Bolo im však dosť jedno, či a ako sa toto právo napĺňa. Jeho dodržiavanie vôbec nesledovali a svojou benevolenciou podporovali nemocnice v tom, aby konali svojvoľne.

Čítajte viac

Katarína Kiššová
 
© Markíza – Slovakia, 2021
Rozhovor uverejnil portál Televízie Markíza TVnoviny.sk v rubrike Exkluzívne 5. 5. 2021 o 13:27.