head1.png

Ide o moc, nie o pomoc

Možnosť voľby, 9. 7. 2020

7. júla 2020 sa uskutočnili protestné akcie proti ďalším štyrom legislatívnym návrhom obmedzujúcim sexuálne a reprodukčné práva žien. Protesty sa konali v Bratislave, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Banskej Bystrici, Prahe a v Manchestri.

Na pochode Nebudeme ticho! v Bratislave odzneli viaceré prejavy. Prinášame príhovor Adriany Mesochoritisovej z organizácie Možnosť voľby:
 
Dobrý deň všetkým, ahojte,
ďakujem, že ste prišli, ďakujem za podporu, ktorú sme od vás dostali za posledné týždne.

Bola by som rada, ak by sme sa tu mohli stretnúť z iného dôvodu a v inej atmosfére. Aby sme tu mohli stáť a namiesto hnevu a smútku sa tešiť z toho, že aj vďaka kríze si predstavitelia a predstaviteľky tejto krajiny uvedomili, akým nerovnostiam ženy čelia, koľko starostlivosti a neplatenej práce poskytujú. Aby sme tu stáli a mohli sa tešiť, že nielen ľudia, ale aj vláda a parlament naďalej tlieskajú ženám. Potleskom v podobe prijatia takých zmien vo verejných politikách, ktoré by prispeli k riešeniu chudoby, sociálnych neistôt a diskriminácie. Namiesto toho tu stojíme a musíme kričať. Kričať, lebo potlesk, ktorého sme sa dočkali, je falošný. Je cynický. Je klamstvom.

Posledných 10 dní som strávila nad analýzou návrhov, ktoré sú v parlamente predložené. Bez diskusie sú všetky zlým a hrubým zásahom do ľudských práv žien. Ako človeka pracujúceho 20 rokov v oblasti reprodukčných práv ma však najviac rozhorčil návrh OĽANO a to, ako je verejnosti prezentovaný: ako pomoc a podpora pre ženy. Čím viac času sme strávili jeho rozborom, tým viac sa odkrývala absurdnosť tohto tvrdenia. Pretože tých zopár navrhnutých „kozmetických“ úprav v sociálnych zákonoch slúži len na zakrytie toho, že podstatou návrhu je vytvoriť zásadné prekážky v prístupe žien k bezpečným interrupciám a obmedziť ich reprodukčné a iné ľudské práva.

Zámer návrhu zákona OĽANO prezrádza navrhovaná zmena účelu zákona o umelom prerušení tehotenstva. Súčasné znenie hovorí, že „Zákon upravuje umelé prerušenie tehotenstva so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy“. Predkladateľky a predkladatelia však slová o ochrane a zdraví žien vypúšťajú a nahrádzajú slovami „so zreteľom na ochranu plodu.“ Ešte stále nám chcete tvrdiť, že vám ide o naše zdravie a životy?

Čítajte viac
 
Pozrite si príhovor

 
© Možnosť voľby, 2020
Príhovor Adriany Mesochoritisovej z organizácie Možnosť voľby odznel na pochode Nebudeme ticho! 7. júla 2020 v Bratislave. Uverejnila ho webová stránka organizácie Možnosť voľby v rubrikách Sexuálne a reprodukčné práva a Vyjadrili sme sa 9. 7. 2020.