head1.png

Uncategorized

Ide o moc, nie o pomoc

Možnosť voľby, 9. 7. 2020

7. júla 2020 sa uskutočnili protestné akcie proti ďalším štyrom legislatívnym návrhom obmedzujúcim sexuálne a reprodukčné práva žien. Protesty sa konali v Bratislave, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Banskej Bystrici, Prahe a v Manchestri.

Na pochode Nebudeme ticho! v Bratislave odzneli viaceré prejavy. Prinášame príhovor Adriany Mesochoritisovej z organizácie Možnosť voľby:
 
Dobrý deň všetkým, ahojte,
ďakujem, že ste prišli, ďakujem za podporu, ktorú sme od vás dostali za posledné týždne.

Bola by som rada, ak by sme sa tu mohli stretnúť z iného dôvodu a v inej atmosfére. Aby sme tu mohli stáť a namiesto hnevu a smútku sa tešiť z toho, že aj vďaka kríze si predstavitelia a predstaviteľky tejto krajiny uvedomili, akým nerovnostiam ženy čelia, koľko starostlivosti a neplatenej práce poskytujú. Aby sme tu stáli a mohli sa tešiť, že nielen ľudia, ale aj vláda a parlament naďalej tlieskajú ženám. Potleskom v podobe prijatia takých zmien vo verejných politikách, ktoré by prispeli k riešeniu chudoby, sociálnych neistôt a diskriminácie. Namiesto toho tu stojíme a musíme kričať. Kričať, lebo potlesk, ktorého sme sa dočkali, je falošný. Je cynický. Je klamstvom. Continue reading

Vyhlásenie občianskej spoločnosti

Pandémia COVID-19 a kríza verejného zdravia postavili systémy zdravotnej starostlivosti v Európe pred veľké výzvy. Európske krajiny sa usilujú riešiť pandémiu, chrániť obyvateľstvo a vyrovnať sa s čoraz väčším nedostatkom zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok a zdravotníckych zariadení. Pritom je však nevyhnutné, aby prijali aj opatrenia na ochranu zdravia, ľudskej dôstojnosti, telesnej a duševnej integrity a reprodukčnej autonómie žien a dievčat.

Obzvlášť znepokojujúce je, že v mnohých krajinách neexistujú štátne opatrenia, ktoré by počas pandémie zaručovali bezpečný a včasný prístup k základným službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako aj dostupnosť produktov a informácií z tejto oblasti. Continue reading

Možnosti podpory

◦ Pravidelný príspevok

Všetky oblasti, ktorým sa v ODZ venujeme, si vyžadujú dlhodobú systematickú prácu a pozornosť. Ak sa rozhodnete podporiť nás pravidelným príspevkom, umožníte nám lepšie plánovať a efektívnejšie pracovať. Pravidelný príspevok nám môžete posielať napríklad na mesačnej alebo štvrťročnej báze v ľubovoľnej výške (napríklad 5 eur, 10 eur a podobne).

Číslo účtu: SK74 0900 0000 0050 4587 5815 (Slovenská sporiteľňa)
Názov účtu: Občan, demokracia a zodpovednosť
IČO: 3077 8204
Právna forma: občianske združenie

 

◦ Jednorazový príspevok

Môžete nás podporiť aj jednorazovým príspevkom. Pomôžete tak zaistiť nezávislosť a prevádzku našej kancelárie.

Aby sme vedeli Váš príspevok identifikovať a informovať Vás v budúcnosti o tom, čo robíme, vyplňte, prosím, tento krátky formulár. Po obdržaní registrácie Vám zašleme Váš unikátny variabilný symbol a ďalšie inštrukcie k platbe.

  Meno a priezvisko*

  Ulica a číslo domu*

  Mesto/Obec*

  PSČ*

  Váš email *

  Kontaktný telefón

  Poznámka

  Potvrdením registrácie (stlačením tlačidla Odoslať) vyjadrujete súhlas so správou, spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 tohto zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

   

  ◦ Podpora online

  Bezpečne, jednoducho a rýchlo nás môžete podporiť platobným prevodom alebo platobnou kartou prostredníctvom darcovského portálu .

   

  ◦ Firemné darcovstvo

  V prípade, že máte záujem o nadviazanie spolupráce a podporu našich aktivít či konkrétneho projektu prostredníctvom firemného darcovstva, kontaktujte, prosím, výkonnú riaditeľku ODZ Šarlotu Pufflerovú.

   

  ◦ Závet v prospech ODZ

  Poskytnutie podpory prostredníctvom závetu predstavuje možnosť prispieť v budúcnosti svojím dobročinným odkazom k pozitívnej zmene v rôznych oblastiach, ktorým sa ODZ venuje.

   

  Kontakt:

  Všetky otázky týkajúce sa podporovateľských príspevkov a iných foriem spolupráce Vám rady zodpovieme na adrese sekretariat@odz.sk.

  Svojou podporou nám pomáhate presadzovať rovnosť a nediskrimináciu už viac ako 20 rokov. Ďakujeme!

   

  Marián Leško: Čo zostane z únie

  Trend.sk, 24. 6. 2015

  Nikto v širokom okolí neoslávil Svetový deň utečencov tak štýlovo ako my v Bratislave: masovou demonštráciou pouličnej nenávisti voči nim.

  Zoskupenia, o akých ešte Tomáš G. Masaryk hovoril, že sú „patologickou sedlinou“, vyšli do ulíc, aby dali najavo, že v zozname objektov nenávisti majú novú položku. Kotlebovci už dávno neboli takí smelí ako v sobotu, lebo pochodovali s pocitom, že hovoria a konajú v mene väčšiny.

  V máji tohto roku, keď sa utečenecká kríza dramaticky zhoršila, Európska komisia prišla s návrhom, aby aspoň utečencov zo Sýrie a Eritrey prevzali na azylové konanie iné štáty ako Taliansko či Grécko. Išlo o utečencov, ako ich definuje medzinárodné právo, teda o ľudí, ktorí si útekom zachraňovali život. Continue reading

  Prezentácia publikácie Ženy – Matky – Telá

  V spolupráci so združením Ženské kruhy a nezávislými expertkami sme odbornej verejnosti aj širšej verejnosti predstavili našu práve vydanú publikáciu Ženy – Matky – Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Publikácia je vôbec prvou tohto druhu na Slovensku. Zhŕňa výsledky dvojročného monitoringu všetkých pôrodníc v SR, kvalitatívneho výskumu uskutočneného o. i. hĺbkovými rozhovormi so ženami v Bratislavskom a Trnavskom kraji a odborných zdravotníckych a právnych analýz. Informačne bohatá publikácia reflektuje tému z viacerých uhlov – z pohľadu konkrétnych príbehov a skúseností žien, medzinárodných zdravotníckych štandardov, ľudskprávnej legislatívy aj systematického monitoringu pôrodníc a ministerstva zdravotníctva. Výsledky aktivity aj samotnú publikáciu sme prezentovali na podujatí v Bratislave 30. apríla 2015. Vyplýva z nich, že v pôrodniciach dochádza k vážnym a často systémovym porušeniam ľudských práv žien. Otvorenie tejto témy, o ktorej sa doteraz takmer nehovorí, a systematická seriózna diskusia sú jedným z cieľov tejto aktivity i celého projektu Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách. Autorky publikácie Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD., právna expertka ODZ, Ing. Zuzana Krišková, PhD., predsedníčka združenia Ženské kruhy, vedecká pracovníčka SAV Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD., výskumníčka IVO Mgr. Martina Sekulová, PhD., sociologička Sylvia Šumšalová a koordinátorka projektových aktivít PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. (výkonná riaditeľka ODZ) prezentovali publikáciu a najdôležitejšie zistenia pred fórom účastníčok z radov odbornej obce, inštitúcií a štátnej správy z rezortu zdravotníctva, mimovládnych organizácií a médií. Po obsažných prezentáciách nasledovala živá diskusia, v ktorej zaznievali neraz protirečivé názory aj zaujímavé skúsenosti. Autorky osobitne prezentovali publikáciu a výsledky výskumu médiám na popoludňajšej tlačovej besede.

  Viac informácií

  Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo – 25. 3. 2015

  Workshop pre vysokoškolské študentky a študentov
  ACADEMIA AEQUALITAS – ODZ, Bratislava

   
  WP_20150325_001_390 WP_20150325_003_390 WP_20150325_004_218 WP_20150325_006_406 WP_20150325_007_359 WP_20150325_012_234 WP_20150325_015_250

   

  Systémové a prierezové presadzovanie výchovy a vzdelávania k ľudským právam na Slovensku – Bratislava, 17. 11. 2013

  Odborný workshop ODZ

   

    

   

  Zoznam signatárov hromadnej pripomienky

  Späť na stránku hromadnej pripomienky