head6.png

Prezentácia publikácie Ženy – Matky – Telá

V spolupráci so združením Ženské kruhy a nezávislými expertkami sme odbornej verejnosti aj širšej verejnosti predstavili našu práve vydanú publikáciu Ženy – Matky – Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Publikácia je vôbec prvou tohto druhu na Slovensku. Zhŕňa výsledky dvojročného monitoringu všetkých pôrodníc v SR, kvalitatívneho výskumu uskutočneného o. i. hĺbkovými rozhovormi so ženami v Bratislavskom a Trnavskom kraji a odborných zdravotníckych a právnych analýz. Informačne bohatá publikácia reflektuje tému z viacerých uhlov – z pohľadu konkrétnych príbehov a skúseností žien, medzinárodných zdravotníckych štandardov, ľudskprávnej legislatívy aj systematického monitoringu pôrodníc a ministerstva zdravotníctva. Výsledky aktivity aj samotnú publikáciu sme prezentovali na podujatí v Bratislave 30. apríla 2015. Vyplýva z nich, že v pôrodniciach dochádza k vážnym a často systémovym porušeniam ľudských práv žien. Otvorenie tejto témy, o ktorej sa doteraz takmer nehovorí, a systematická seriózna diskusia sú jedným z cieľov tejto aktivity i celého projektu Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách. Autorky publikácie Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD., právna expertka ODZ, Ing. Zuzana Krišková, PhD., predsedníčka združenia Ženské kruhy, vedecká pracovníčka SAV Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD., výskumníčka IVO Mgr. Martina Sekulová, PhD., sociologička Sylvia Šumšalová a koordinátorka projektových aktivít PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. (výkonná riaditeľka ODZ) prezentovali publikáciu a najdôležitejšie zistenia pred fórom účastníčok z radov odbornej obce, inštitúcií a štátnej správy z rezortu zdravotníctva, mimovládnych organizácií a médií. Po obsažných prezentáciách nasledovala živá diskusia, v ktorej zaznievali neraz protirečivé názory aj zaujímavé skúsenosti. Autorky osobitne prezentovali publikáciu a výsledky výskumu médiám na popoludňajšej tlačovej besede.

Viac informácií