head2.png

Infožiadosti, diplomovky a buzerované úrady: Výsledky prieskumu

Blog.Sme.sk, 7. 8. 2013

Robert Fico sa v júni na sneme ZMOSu vyjadril, že infozákon je zneužívaný študentmi a súkromníkmi. Je veľmi pravdepodobné, že aj na základe tlakov ZMOSu infozákon bude novelizovaný. Keďže sa však v prípade materských prídavkov ukázalo, že premiér pod tlakom „analýz“ dokáže ustúpiť, ponúkame mu jednu na túto tému. Bolo by skvelé, keby sa legislatíva v tejto krajine menila na základe dát a dôkazov a nie anekdotálnych zážitkov. Rozhodli sme sa preto overiť tvrdenia, že verejné inštitúcie a hlavne obce (lebo od nich počuť najväčší hluk) sú zahltené návalom lenivých študentov, ktorí si nevedia bez nich napísať diplomovku.

V priebehu minulého mesiaca sme oslovili 599 obcí, 4 ministerstvá, 3 iné orgány ústrednej štátnej správy, 2 obvodné úrady a 8 pobočiek Sociálnej poisťovne. Pýtali sme sa ich, prostredníctvom žiadosti o sprístupnenie informácie, na počet prijatých infožiadostí, ich predmety a počty zamietnutých žiadostí v období 2010-2013.

Pôvodne sme sa procesom žiadostí ani zaoberať nechceli. Človek by predpokladal, že po 13 rokoch existencie zákona už bude ich podávanie bezproblémové. No nebolo. Zo 599 do obcí zaslaných žiadostí sa nám dostalo odpovede len v 375 prípadoch (tesne nad 60%). Bezproblémové však neboli ani iné verejné inštitúce. 2 ministerstvá a Generálna prokuratúra nám odpovedali až po odvolaní, v prípade Obvodného úradu v Prešove nepomohlo ani to (a ani argument, že sa jedná o parlamentný výskum).

Čítajte viac
 
Martin Dubéci
 
Blog uverejnil portál http://blog.sme.sk 7. 8. 2013 o 10:10 h.
 
Pozrite si aj TV správu.