head1.png

Ľudmila Pauková

účtovníčka
 

Vedie účtovnú a mzdovú agendu ODZ od roku 1996. Spolupracuje s výkonnou riaditeľkou, koordinátorkami projektov pri administrácii účtovných dokladov, vyúčtovaní projektov združenia, pripravuje podklady pre priebežné a záverečné finančné správy. Absolvovala viaceré špecializované školenia o vedení účtovníctva v mimovládnych organizáciách.
 

Expertíza:

  • vedenie kompletného účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy
  • poradenstvo a konzultácie z rôznych oblastí účtovníctva
  • reporting
  • vyúčtovanie grantov

Profesionálna prax:

  • od 2004: Pauková Ľudmila, spol. s r.o. – konateľka, hlavná účtovníčka spoločnosti
  • 2001 – 2003: SZČO
  • 1997 – 2001: EDIVAN, a.s. – samostatná účtovníčka
  • od 1997: Nadácia Občan a demokracia (neskôr ODZ) – samostatná účtovníčka

Vzdelanie:

  • 1983 – 1987: SPŠ M. C. Sklodowskej, Svit (zameranie – ekonomika)

Doplnkové vzdelávacie tréningy a aktivity:

  • Kurzy jednoduchého, podvojného účtovníctva, ochrana osobných údajov, mzdy, školenia z daňovej a účtovnej oblasti, podľa legislatívnych zmien

 
Životopis