head5.png

Ľudskoprávne diskusie k filmu MEDZI NAMI pre vysokoškolské študentky a študentov aj verejnosť

ODZ, 5. 12. 2019

Aj vďaka mnohým aktivitám nášho združenia a partnerskej organizácie Ženské kruhy sa v ostatných rokoch rozprúdila verejná diskusia o podmienkach, v akých rodia ženy v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a o (ne)rešpektovaní ich ľudských práv v súvislosti s pôrodmi. Celospoločenská diskusia osobitne nabrala na obrátkach po uvedení dokumentárneho filmu režisérky Zuzany Límovej Medzi nami (Before I Met You) v slovenských kinách.

Spojili sme preto svoje sily a v úzkej partnerskej spolupráci sme uskutočnili celú sériu ľudskoprávnych diskusno-vzdelávacích podujatí s touto tematikou pre študentky a študentov vysokých škôl aj pre širšiu verejnosť. Za prínosné považujeme predovšetkým diskusie s budúcimi pôrodnými asistentkami študujúcimi na Fakulte zdravotníckych odborov PU v Prešove a na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave. Po premietnutí filmu – ako podnetového materiálu – s nimi o problematike porušovania práv žien v slovenských pôrodniciach diskutovali nezávislá žurnalistka a dokumentaristka Zuzana Límová, ľudskoprávne expertky a aktivistky Šarlota Pufflerová (výkonná riafiteľka ODZ), Zuzana Krišková (predsedníčka OZ Ženské kruhy) a Janka Debrecéniová (právnička ODZ).

„Film je intímnym pohľadom za zatvorené dvere pôrodníc, kam môžu zvyčajne vstúpiť len budúce “mamičky”. Je exkurziou na miesta, kde sa zázrak zrodenia stal len bežnou rutinou a každý, vrátane pôrodných asistentiek a lekárov, podlieha absurdným pravidlám platným už desiatky rokov. Hoci by sa ženy počas najprirodzenejšieho procesu ľudského života mali sústrediť predovšetkým samy na seba, musia sa riadiť pokynmi zdravotníkov a zastaranými procedúrami bez ohľadu na ich vlastné pocity či potreby. Svedectvá tých, ktoré v sebe našli odvahu prehovoriť, dopĺňajú zábery zachytené počas všedných dní v štátnej pôrodnici. Situačné rozhovory s personálom odkrývajú temnú stránku zdravotníctva, kde sú rutina a medikácia dôležitejšie než ľudská dôstojnosť. Aký je to pocit priviesť na svet nový život v týchto podmienkach? Film Medzi nami na túto otázku odpovie,“ uvádza sa v informácii Kina na fakulte (Filozofická fakulta UK v Bratislave).
 
PA_disk_BA_ZK_191113_orez_564x218

 
S organizačnou podporou viacerých inštitúcií a organizácií sme uskutočnili tieto diskusné podujatia:

  • 13. 11. Bratislava – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity
  • 14. 11. Trnava – Právnická fakulta Trnavskej univerzity
  • 19. 11. Prešov – Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity
  • 27. 11. Banská Bystrica – Pedagogická fakulta UMB
  • 4. 12. Bratislava – Filozofická fakulta a Právnická fakulta UK

 
Obdobnú diskusiu o situácii v slovenských pôrodniciach a presadzovaní ľudských práv žien pri pôrodoch sme zorganizovali aj pre širokú verejnosť v Prešove 19. 11. 2019.
 
Diskusia_BB_nov2019_04_orez_128x140 Diskusia03_Bratislava_04122019_orez_128x140 Diskusia_BB_nov2019_01_orez_128x139 Diskusia02_Bratislava_04122019_orez_128x140

 

Fotogaléria:

 
Podujatia sme realizovali s finančnou podporou programu ACF – Slovakia, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva spravodlivosti SR.
 
Projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizujú vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 
ACF_logo_black_w