head4.png

Mgr. Margaréta Vozáriková

právnička

 

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2004-5 spolupracovala so združením Spoločnosť pre otvorené súdnictvo na projekte občianskeho monitoringu súdov. V rokoch 2008-9 aktívne spolupracovala so združením Občan a demokracia na programe Právo na každý deň, v rámci ktorého vyučovala právo formou interaktívneho učenia v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou, ako aj na monitoringu prístupu k súdnym rozhodnutiam v rámci projektu Za transparentné súdnictvo podporujúce princíp rovnosti. Od júna do augusta 2010 pracovala ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave.
Spolupracuje so združením Občan, demokracia a zodpovednosť pri monitoringu právneho prostredia zameranom na implementáciu antidiskriminačnej legislatívy a jej uplatňovanie pri tvorbe verejných politík v SR. Zároveň príležitostne pracuje aj ako grafička a webdizajnérka.