head2.png

Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD.

psychologička, konzultantka, lektorka

 

Vyštudovala psychológiu a ukončila interné doktorandské štúdium na katedre psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Absolvovala semináre a dlhodobý výcvik v procesorientovanej psychoterapii so zameraním na individuálnu psychoterapiu, vzťahovú prácu a facilitáciu skupinových procesov. Od roku 2000 pôsobí ako psychoterapeutka.
V rokoch 2001-8 úzko spolupracovala so združením Občan a demokracia ako koordinátorka projektov a lektorka. V rámci projektov pripravila vydanie dvoch publikácií pre učiteľky a učiteľov stredných škôl, ktoré sa zameriavajú na problematiku rodových stereotypov a na otázky sexuálnej orientácie. Realizovala tiež workshopy a pracovné semináre pre študentov a študentky vysokých škôl a stredoškolských učiteľov a učiteľky. V súčasnosti spolupracuje so združením ako lektorka a konzultantka.