head4.png

Mimovládne organizácie kritizujú programové vyhlásenie vlády

11. 8. 2010

 

Spoločne s viacerými ľudskoprávnymi a feministickými mimovládnymi organizáciami* sme kritizovali nedostatky v tom, ako vláda v programovom vyhlásení poňala obsah ľudských práv a svoju zodpovednosť v tejto sfére. V celom programovom vyhlásení vlády chýba rodová rovnosť ako cieľ a hodnota, hoci napríklad aj v prístupovej zmluve k Európskej únii sa SR zaviazala „zohľadňovať rodové hľadisko vo všetkých politikách“, a tak napĺňať rovnoprávne postavenie žien a mužov.

 

„Na Slovensku pritom zaostávame v oblasti rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach života a vláda má v zmysle svojich medzinárodných a ústavných záväzkov povinnosť toto zaostávanie systematicky a prierezovo odstraňovať,“ uviedla pre médiá právnička Janka Debrecéniová, expertka spolupracujúca s naším združením.

 

Svoje kritické stanovisko k chýbajúcej zmienke o rodovej rovnosti v programovom vyhlásení však vnímame ako upozornenie a začiatok korektnej diskusie s vládou, prípadne v celej spoločnosti, o týchto problémoch.
Čítajte viac

 

Pozn.:

* Občan, demokracia a zodpovednosť – ASPEKT – Možnosť voľby – OZ Žena v tiesni – EsFem – Aliancia žien Slovenska – Queer Leaders Forum – Fenestra – Ženská loby Slovenska – Museion – QUO VADIS, o.z.