head1.png

MVO odmietajú návrh novely kompetenčného zákona

10. 8. 2012

 

68 občianskych organizácií* odmietlo vládny návrh novely kompetenčného zákona, ktorú v máji 2012 predložil Úrad vlády SR, pretože ju považujú za zlú aj znepokojujúcu. Podľa nich sa vláda zbavuje zodpovednosti za ľudské práva, ktoré novelou stratili inštitucionálne zastrešenie na najvyššej úrovni. Novela totiž zrušila post podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny bez adekvátnej náhrady a výrazne znížila dôležitosť rodovej rovnostiDotačné schémy na podporu ľudských práv a riešenie problémov rómskych komunít presunula na rezorty, ktoré nemajú takmer žiadne kompetencie v týchto oblastiach, ani sa doteraz touto problematikou systematicky nezaoberali (vnútro, zahraničné veci).

 

Mimovládne organizácie (MVO) preto žiadali vládu, aby stiahla návrh novely z legislatívneho procesu a vymenovala podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny. Vyzvali vládu na verejnú diskusiu o inštitucionálnom zabezpečení ľudskoprávnej, menšinovej a rodovej politiky. MVO nesúhlasili s presunom dotačných schém na ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo vnútra a s vylúčením problematiky rodovej rovnosti z vládnych dotačných schém. Svoje výhrady k návrhu novely predložili Úradu vlády SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Pripomienky s podobným obsahom podalo aj viacero ministerstiev a iných subjektov.

 

Napriek relevantnej argumentácii MVO aj nezvykle veľkému množstvu pripomienok, ktoré dostal Úrad vlády SR, vláda predložila nezmenený návrh novely do parlamentu. S obdobnými pripomienkami ako MVO vystúpili aj niektorí poslanci a poslankyne, no strana Smer návrh novely kompetenčného zákona svojou parlamentnou väčšinou v júli 2012 posunula do druhého čítania.
Čítajte viac

Pozrite aj:

 

* Pozn.:

Aliancia Fair-play • Amnesty International Slovensko • Asociácie rómskych žien SR • Centrum pre filantropiu • Centrum pre výskum etnicity a kultúry • DAR – Detvianska aliancia Rómov • Divadlo bez domova • Divadlo na Rázcestí Banská Bystrica • Dokumentačné stredisko holokaustu • Dom Európy Bratislava • ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj • Fórum inštitút pre výskum menšín • Iniciatíva Inakosť • Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť • Jekhetane – Spolu • Kolpingovo dielo na Slovensku • Krajská asociácia rómskych iniciatív so sídlom v Banskej Bystrici • Kultúrne Združenie Rómov Slovenska • Liga za ľudské práva • Ľudia proti rasizmu • MEMO 98 • MESA 10 • Montessori • Možnosť voľby • Nadácia Milana Šimečku • Nová cesta • Občan, demokracia a zodpovednosť • Občianske združenie na podporu a rozvoj regiónov • Odyseus • Omapo • Pomoc ohrozeným deťom • People in Need Slovenská republika • platforma Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku • Poradňa pre občianske a ľudské práva • Priatelia Zeme – CEPA • Projekt Fórum • Queer Leaders Forum (Dúhový PRIDE Bratislava) • Rada mládeže Slovenska • Región Biele Karpaty • Romano kher – Rómsky dom • Romano nevo ľil – Rómsky nový list • Rómsky inštitút • Slovenská humanitná rada • Slovensko-český ženský fond • Slovenský výbor pre UNICEF • SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien • SOSNA • Spišská katolícka charita • Spoločnosť komunitných centier • Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom • Stredoeurópska nadácia • TransFúzia • Verejný podstavec • Vyrovnávanie šancí • Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku • Záujmové združenie žien ASPEKT • Záujmové združenie žien MYMAMY

Pripomienky dodatočne podporili aj tieto MVO:
EU-ROM • Informačné poradenské centrum Rómov Rimavská Sobota • Komora obrody rómskeho národa • Nadácia otvorenej spoločnosti • Profesionálne ženy • PUNKT • ReSocia • Slovenský zväz zdravotne postihnutých • Spoločnosť pre trvalo udržateľný život Biele Karpaty • Združenie Orava za demokraciu vo vzdelávaní • Združenie za integráciu Rómov

Podporu pripomienkam MVO vyjadrili:
Základná škola s materskou školou Svinia • PhDr. Arne Mann, CSc. • Mgr. Elena Cínová • Ladislav Čonka • Ľuba Lesná, novinárka