head6.png

MVO z celej Európy vyjadrili podporu maďarským organizáciám

Ekopolis, 22. 9. 2014

977 mimovládnych organizácií z celej Európy – z toho 121 zo Slovenska – dnes vyzvalo najvyššie inštitúcie Európskej únie, aby reagovali na znepokojujúci vývoj udalostí v Maďarsku. Súčasne s narastajúcou kontrolou médií, súdnictva a biznisu vláda Viktora Orbána zvyšuje tlak na občiansku spoločnosť so zjavným zámerom potláčať akúkoľvek kritiku.

V pondelok 8. septembra v rámci kampane proti maďarským mimovládnym organizáciám polícia vykonala neohlásené prehliadky kancelárií nadácií ÖkotársDemNet a domové prehliadky ich zamestnancov, pričom im zabavila počítače a dokumentáciu. Vo štvrtok 19. septembra maďarský Úrad správy daní a finančnej kontroly odobral daňové číslo Karpatskej nadácii. Tieto tri nadácie sú členmi konzorcia, ktoré spravuje rozdeľovanie finančných prostriedkov z Finančného mechanizmu EHP pre maďarské mimovládne organizácie. Cieľom fondov je okrem iného posilnenie demokracie a právneho štátu, obrana občianskych práv a zvyšovanie transparentnosti. Skutočnosť, že finančné prostriedky sú distribuované mimo priamu kontrolu maďarskej vlády a fondy podporujú aj organizácie, ktoré sú voči vláde kritické, je jadrom problému, ktorý v uplynulých dňoch prerástol do demonštrácie moci, aká v krajinách EÚ nemá obdobu. 

977 neziskových organizácií z 32 krajín sa podpísalo pod list adresovaný Európskej komisii, Európskej rade, Európskemu parlamentu a Komisárovi Rady Európy pre ľudské práva. Vyzýva ich, aby prestali ignorovať vývoj v Maďarsku a netolerovali opatrenia, ktorých cieľom je zastrašiť a umlčať občiansku spoločnosť v členskej krajine EÚ.

Signatári listu sú znepokojení nedostatočnou reakciou EÚ na dianie v Maďarku, ktoré porušuje základné princípy, na ktorých je Únia založená. Spoločne vyzývajú najvyššie európske inštitúcie, aby začali diplomatický dialóg a prijali preventívne opatrenia, ktoré im umožňuje nový rámec pre riešenie systémového ohrozenia právneho štátu v členských štátoch EÚ z marca 2014.

Signatári listu, medzi ktorými je aj 121 slovenských mimovládnych organizácií, sú presvedčení, že maďarské organizácie, ktoré čelia útokom Orbánovej vlády, by nemali zostať vo svojom boji za obranu vlastnej legitimity a nezávislosti osamotené a tento prípad si zasluhuje nielen solidaritu v neziskovom sektore, ale aj naliehavú pozornosť európskych inštitúcií. Iniciatíva na podporu maďarských mimovládnych organizácií vzišla od nadácií, ktoré spravujú fondy EHP pre mimovládne organizácie v 16 krajinách EÚ.

 

Stiahnite si:

Pozrite aj:

 

Kontakt:

Peter Medveď
Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica
tel.: +421-48-4145 259
e-mail: medved@ekopolis.sk
www.ekopolis.sk