head1.png

2014

Databáza dôležitých súdnych rozhodnutí v prípadoch diskriminácie

ODZ, 17. 12. 2014

Pre vyššiu informovanosť širokej občianskej i odbornej verejnosti sme vytvorili databázu dôležitých súdnych rozhodnutí v prípadoch diskriminácie a ľudských práv žien. Databáza pozostáva zo sumárov rozhodnutí vnútroštátnych súdov SR, Súdneho dvora Európskej únie (SD EÚ) a Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Poskytuje prehľad najdôležitejších súdnych rozhodnutí, ktoré sú rozdelené podľa formy diskriminácie a typu súdu, ktorý ich vydal. Prostredníctvom portálu www.diskriminacia.sk je databáza prístupná širokej odbornej i občianskej verejnosti. Continue reading

Arni Hole: Rovnosť berieme vážne!

Arni Hole / ODZ, 11. 12. 2014

Prinášame vystúpenie pani Arni Hole, generálnej riaditeľky Ministerstva pre deti, rovnosť a sociálnu inklúziu z Nórska, ktorá v súčasnosti pôsobí v Agentúre EÚ pre základné práva (FRA) vo Viedni, na našom workshope Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí (Bratislava, 11. 12. 2014):
 
V nedávno zverejnenom medzinárodnom rebríčku Svetového ekonomického fóra týkajúceho sa rodových rozdielov sa Slovensko umiestnilo na 90. mieste zo 142 štátov (Nórsko skončilo na 3. mieste). 23. novembra bol uverejnený index Legatum Prosperity Index, ktorý vyhodnocuje 8 ukazovateľov: ekonomickú situáciu, podnikateľské prostredie a príležitosti, verejnú správu, sociálny kapitál, osobnú slobodu, bezpečnosť, zdravie a vzdelanie. Spomedzi 142 hodnotených štátov sa Slovensko umiestnilo na 35. a Nórsko na 1. mieste.

Spoločný pohľad na tieto dva renomované rebríčky naznačuje, na čo sa musíme v našom snažení zamerať. Rodová rovnosť je jednoznačne spojená so všetkými uvedenými ukazovateľmi: dokážete si predstaviť osobnú slobodu alebo požívanie základných ľudských práv bez zohľadnenia skutočného postavenia žien v danom štáte? Bez rodovej citlivosti? Continue reading

Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí

ODZ, 11. 12. 2014

V Bratislave sme 11. decembra 2014 zorganizovali workshop Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí. Zúčastnili sa na ňom zástupkyne a zástupcovia rôznych organizácií a sfér – odbornej a akademickej obce, štátnej správy, podnikateľského sektora, mimovládnych organizácií, Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) vo Viedni aj ambasád Nórska a USA. Hlavné príspevky prezentovali generálna riaditeľka nórskeho Ministerstva pre deti, rovnosť a sociálnu inklúziu Arni Hole, ktorá sa už roky zaoberá touto problematikou a v súčasnosti pôsobí vo FRA, a právnička ODZ Janka Debrecéniová, ktorá sa aktívne zapája do tvorby právnych predpisov s dopadom na napĺňanie princípu rovnosti v praxi. Continue reading

Spoločne za život bez násilia páchaného na ženách

Možnosť voľby / SCWF, 8. 12. 2014

Záujem riešiť problém násilia páchaného na ženách a dievčatách spája. V stredu 10. decembra spojí osobnosti politického i verejného života na Hlavnom námestí v Bratislave, kde sa bude o 17.30 pískať proti tomuto závažnému spoločenskému problému. Podujatie, ktoré organizujú mimovládne organizácie Možnosť voľby a Slovensko-český ženský fond, uzavrie každoročnú medzinárodnú kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Continue reading

Ľudskoprávna stratégia ide po troch rokoch do vlády

SITA / Pravda.sk, 1. 12. 2014

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku poputuje po troch rokoch práce na rokovanie vlády. Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť stratégiu v pondelok prijala a odporučila ju vláde na schválenie. Predseda rady Miroslav Lajčák ju do vlády pošle do 31. decembra, ďalej je v kompetencii jej predsedu, kedy ju na rokovanie zaradí. „Keď ju neprijmeme, zahodíme do koša tri roky práce. Máme dokument, za ktorý sa nemusíme hanbiť. Nejde meniť pravidlá života na Slovensku, no vytyčuje smery do budúcna,“ povedal na 19. zasadnutí rady jej predseda. Ako dodal, nemôže to byť dielo, ktoré napíše päť ľudí niekde v kaviarni. Continue reading

Referendom sa otvorí Pandorina skrinka

Pravda.sk, 30. 11. 2014

Každý ich dostal už pri narodení. Základné ľudské práva patria každému človeku a nemôže nimi pohnúť ani štát. Februárové referendum sa však na ľudské práva pýtať bude. Podľa odborníkov je to hra s ohňom, ktorá sa nemusí skončiť dobre. Budúce hlasovanie totiž môže byť o Rómoch, telesne postihnutých alebo o dôchodcoch.

Referendum, ktoré vo štvrtok vyhlásil prezident Andrej Kiska, sa bude pýtať na manželstvo, adopcie detí gejmi a lesbami a tiež na možnosť odmietnuť sexuálnu výchovu. Aj keď sa zaň podpísalo vyše 400-tisíc ľudí a považuje sa za najvyššiu formu demokracie, viaceré organizácie upozorňujú na to, že pohrávať sa s ľudskými právami môže byť nebezpečné. Continue reading

Uplatňovanie práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v činnosti orgánov verejnej moci (vrátane súdov) a jeho premietnutie v práci médií

V roku 2014 (od 1. januára do 31. decembra) realizujeme projekt Uplatňovanie práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v činnosti orgánov verejnej moci (vrátane súdov) a jeho premietnutie v práci médií. Projekt podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci svojho dotačného programu Dotácie na podporu rodovej rovnosti. Projekt nadväzuje na úspešne realizované aktivity projektu Podpora presadzovania preventívnych opatrení pri uplatňovaní práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v praxi orgánov verejnej moci podporeného v r. 2013 MPSVaR SR, ktoré jasne ukázali nutnosť systematického vzdelávania a posilňovania orgánov verejnej správy v tejto oblasti. Continue reading

Čisto mužská vláda by bola v Nórsku škandál

EurActiv.sk, 24. 11. 2014

Na Slovensku sa nad tým nikto ani nepozastavil, všíma si veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku v rámci diskusie o politikách rodovej rovnosti.

Mieru pokroku jednotlivých krajín sveta vo vyrovnávaní rodových rozdielov v rôznych oblastiach života hodnotí napríklad Global Gender Gap Index. Spomedzi 141 krajín v rebríčku sa Nórsko v roku 2014 umiestnilo na tretej priečke. Pre porovnanie, Slovensku patrí 90. miesto. Continue reading

Rovnosť mužov a žien. Odolá vláda tlakom?

Pravda.sk, 19. 11. 2014

Má to byť stratégia, ktorá prinesie zrovnoprávnenie postavenia žien a mužov v spoločnosti. Venuje sa rovnosti v platoch či dosadeniu žien na rozhodovacie pozície. V štátoch Európskej únie ide o štandard, na Slovensku je predmetom kritiky kresťanských organizácií. Tie dva dni predtým, ako má dokument schváliť vláda, prišli za jeho zastavenie lobovať na ministerstvo práce. Vláde odkázali, že ak dokument schváli, musí vymeniť ministrov za ministerky. Odborníci na rodovú rovnosť považujú ich výzvu za manipuláciu. Continue reading

Workshop: Politiky rodovej rovnosti vo firmách

ODZ, 18. 11. 2014

Pripravujeme workshop Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí. Workshop bude príležitosťou vypočuť si prezentáciu pani Arni Hole, generálnej riaditeľky Ministerstva pre deti, rovnosť a sociálnu inklúziu z Nórska, ktorá sa touto problematikou zaoberá už roky a v súčasnosti pôsobí v Agentúre EÚ pre základné práva vo Viedni. Druhou prezentujúcou bude pani Janka Debrecéniová, právnička ODZ, ktorá sa aktívne zapája do tvorby právnych predpisov s dopadom na napĺňanie princípu rovnosti v praxi. Continue reading