head3.png

Spoločne za život bez násilia páchaného na ženách

Možnosť voľby / SCWF, 8. 12. 2014

Záujem riešiť problém násilia páchaného na ženách a dievčatách spája. V stredu 10. decembra spojí osobnosti politického i verejného života na Hlavnom námestí v Bratislave, kde sa bude o 17.30 pískať proti tomuto závažnému spoločenskému problému. Podujatie, ktoré organizujú mimovládne organizácie Možnosť voľby a Slovensko-český ženský fond, uzavrie každoročnú medzinárodnú kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

Na podporu riešenia problému násilia páchaného na ženách vystúpi veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Inga Magistad, zástupkyne a zástupcovia Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike a ľudskoprávnych mimovládnych organizácií. Na pódiu sa stretne odchádzajúci primátor Bratislavy Milan Ftáčnik s novozvoleným primátorom Ivom Nesrovnalom. „Teší nás, že aj politickí predstavitelia si uvedomujú závažnosť násilia, ktoré zažíva každá piata žena na Slovensku. Je to znak toho, že sa my všetci – verejnosť, mimovládne organizácie i politici a političky spájame v úsilí komplexne riešiť násilie páchané na ženách a dievčatách,“ hovorí Miroslava Bobáková z organizácie Slovensko-český ženský fond.

V tomto roku sa bude pískať aj na podporu najnovšieho Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tzv. Istanbulského dohovoru. Ten predstavuje zásadný prelom na ceste k európskemu spoločenstvu bez násilia páchaného na ženách. „Považuje sa za najkomplexnejšiu európsku stratégiu na odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách. Slovenská republika ho podpísala ako jedna z prvých krajín Rady Európy v roku 2011 a zaviazala sa ratifikovať ho do roku 2013. Doposiaľ sa tak nestalo, čo znamená, že ženy a dievčatá musia na zlepšenie ochrany svojich životov naďalej čakať. Potrebujeme ukázať politickým predstaviteľom a predstaviteľkám, že nám všetkým na tom záleží a je životne dôležité, aby konali a ratifikáciu urýchlili,“ uvádza Adriana Mesochoritisová z organizácie Možnosť voľby.

O tom, že téma spája ľudí na rôznych miestach Slovenska svedčí aj to, že v ten istý deň ako v Bratislave sa bude pískať aj v Prešove pod záštitou organizácie MyMamy a v Spišskej Novej Vsi pod záštitou občianskeho združenia Hana.

Násilie páchané na ženách predstavuje na Slovensku vážny spoločenský problém, čo potvrdil aj reprezentatívny prieskum Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA). Z celkovej vzorky 1512 respondentiek každá piata žena (23 % respondentiek) už zažila fyzické alebo sexuálne násilie zo strany svojho intímneho partnera. Ak by sme k tomu pridali psychické násilie, ktoré je vždy prítomné v násilných vzťahoch, podiel žien zasiahnutých násilím by sa ešte zvýšil.

 

Viac informácií o násilí páchanom na ženách a Istanbulskom dohovore:

www.moznostvolby.sk

Istanbulský dohovor

 

Stiahnite si:

Tlačová správa

 
Kontaktné osoby:
Adriana Mesochoritisová, adriana@moznostvolby.sk
Miroslava Bobáková, bobakova@womensfund.sk

 
Aktivita je súčasťou projektu Možnosti voľby Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Projekt bol podporený sumou 97 455 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. V rámci projektu sa od roku 2013 realizujú vzdelávacie, analytické, advokačné a informačné aktivity.