head4.png

Návod ako chrániť ľudské práva, vláda už má

Pravda.sk, 18. 2. 2015

Po takmer troch rokoch vášnivých diskusií, ktoré sa prejavili aj v kampani pred nedávnym referendom, vláda v stredu predsa len schválila Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv. Tá určuje základné rámce pre to, ako bude Slovensko chrániť aj zdravotne znevýhodnených ľudí, ľudí ohrozených chudobou, seniorov či ľudí s neheterosexuálnou orientáciou. Ľudskoprávni aktivisti upozorňujú, že v dokumente nie je nič nové, vychádza z medzinárodných záväzkov, ku ktorým sa Slovensko prihlásilo a má ich plniť. Stratégia hovorí napríklad o ochrane obetí v trestnom konaní a ochrane detí v súdnom konaní, posilnení prevencie a elimininácii násilia, najmä páchaného na ženách a deťoch, opatreniach na predchádzanie všetkých foriem netolerancie, ale aj o právach ľudí, ktorí žijú v partnerstve, nie v manželstve.

Jednotlivé ministerstvá by sa teraz mali sústrediť na to, ako zraniteľným skupinám v bežnom živote zabezpečia skutočnú rovnoprávnosť a dôstojný život. Svoje plány mali pôvodne predložiť vo väčšine prípadov do konca júna, kabinet to v stredu posunul o pol roka. Aj keď sa termíny úloh pre jednotlivé rezorty posúvajú, zodpovednosti za napĺňanie ľudských práv sa vláda nemôže zbaviť, ani ju odsúvať na neskôr, myslí si Šarlota Pufflerová z občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. „Myslím si, že napĺňanie ľudských práv je permanentná úloha a primárna zodpovednosť akejkoľvek vlády. Aj keď nielen táto, ale aj predchádzajúce vlády to úspešne odďaľujú,“ hovorí Pufflerová.

Odsun termínov o pol roka považuje za snahu o zbavovanie sa zodpovednosti. Jednotlivým rezortom na plnení úloh, ktoré dostali, však podľa nej nič nebráni v tom, aby začali na nich pracovať, najmä ak až doteraz tvrdili, že na to netreba žiadne finančné zdroje. „Iba treba chcieť. Stratégia je len pomôcka ako napĺňať záväzky, ktoré vláda už má. Takže termíny by ich nemali odrádzať, ale mali by začať na tom robiť,“ dodáva Pufflerová. Pripomína tiež, že stratégia bola pripravená na schválenie už koncom roka a jej schvaľovanie sa vtedy iba odložilo.

Čítajte viac

Daniela Balážová

 
© PEREX, 2015
Článok uverejnil portál Pravda.sk v rubrike Správy/Domáce 18. 2. 2015 o 11:20 a aktualizoval 19. 2. 2015 o 8:00.

 

Pozrite aj:

Stratégia ľudských práv

Téma dňa – diskusná relácia televízie TA3 – 18. 2. 2015, 21:49:45

Hostia: Mária Raučinová – Fórum života, Kálmán Petöcz – Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, Anton Chromík – Aliancia za rodinu, Martin Macko – Iniciatíva Inakosť