head3.png

Neviditeľná menšina

Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii

Autorky a autor: Sylvia Ondrisová, Marianna Šípošová, Ivana Červenková, Paula Jójárt, Gabriel Bianchi

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2002

Kniha objasňuje základné otázky o sexuálnej orientácii a živote ľudí zo sexuálnych minorít.

V rámci teoretickej časti ponúka pohľad do histórie prístupu k homosexualite a bisexualite, venuje sa právnym aspektom tejto problematiky, dotýka sa konceptov sexuality a rodových rol vo vzťahu k homofóbii a konfrontuje niektoré z mýtov o gejských a lesbických rodinách. Neobchádza postoje heterosexuálnej väčšiny ku gejom, bisexuálom a lesbám, keďže práve tie bývajú zdrojom ťažkostí sexuálnych menšín.Okrem podnetnej teórie kniha ponúka adresár gejských a lesbických organizácií na Slovensku a kontaktov v zahraničí, odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa homosexuality a bisexuality, ako aj súbor metodík, ktoré umožňujú interaktívnou a zážitkovou formou vyučovať témy sexuálnej orientácie a pracovať s postojmi ľudí k sexuálnym menšinám.Kniha bola vydaná s finančnou podporou Veľvyslanectva Holandského kráľovstva.

cena: 200,- Sk

stiahnite si publikáciu v PDF formáte